Politica de confidentialitate

versiune actualizată la data de 01.08.2023

Dance FM (website-ul www.dancefm.ro) este furnizat și operat de către RCS & RDS S.A. cu sediul în București, Str. Dr. Staicovici, Nr. 75, Forum 2000 Building Faza I, Et. 2, Sector 5, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/12278/1994, CUI RO5888716, în calitate de operatori asociați (denumită în continuare “Operatorul”, “Societatea”, “Noi” sau “Dance FM”).

Colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră, în calitate de utilizator al website-ului www.dancefm.ro (denumit în continuare “Website-ul” sau “pagina de internet”), ceea ce în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, ne conferă calitatea de Operator.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi.

Prezenta Politică de Confidențialitate (denumită în continuare “Politica”) descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacțiunii cu Website-ul. Prezenta Politică nu acoperă și nu se referă la concursurile publicitare.

Prin utilizarea Dance FM, acceptați și consimțiți pentru practicile descrise. În situația în care nu sunteți de acord cu această Politică, vă rugăm să nu utilizați Website-ul.

1. Ce date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră

1.1 Website-ul, în urma accesării și utilizării, colectează în mod automat anumite informații, informații care includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraș), tipul browserului, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru, informații despre dispozitiv, programe vizualizate, id dispozitiv (notificări și identificare), timestamp, cerere/acțiune.

Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe Website-ul în așa fel încât să îl adaptăm nevoilor utilizatorilor. De asemenea, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor. Temeiul prelucrării este reprezentat de respectarea Condițiilor de utilizare, interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe Website și a asigura securitatea Website-ului. În plus, temeiul legal al prelucrării este reprezentat și de interesul legitim al Companiei de a-și apăra drepturile și de a răspunde la eventuale plângeri și/sau solicitări.

1.2 Date prelucrate prin intermediul Google Analytics pana la 01.03.2023

în momentul utilizării Website-ului, prin intermediul Google Analytics și în baza consimțământului utilizatorului, sunt colectate date referitoare la numărul utilizatorilor activi, fluxurilor video vizualizate în cadrul Website-ului, date despre dispozitiv (sistemul de operare, fabricantul, modelul), numărul sesiunilor, durata sesiunilor și aria geografică.

Aceste date sunt colectate printr-o maniera care nu permite identificarea directă a utilizatorului/utilizatorului.

Scopul prelucrării - folosim aceste informații pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizatorii folosesc Website-ul. Spre exemplu, ne ajută să vizualizăm segmentele din care fac parte utilizatorii Website-ului.

Temeiul juridic al prelucrării - prelucrarea datelor dumneavoastră are loc în baza consimțământului acordat prin intermediul panoului de management consimțământ, panou activ la prima accesare a Website-ului (sau asupra căruia se poate reveni din secțiunea dedicată, secțiune disponibilă în footer-ul Website-ului)

Destinatarii datelor – pentru scopul prelucrărilor de mai sus, datele prelucrate prin intermediul Google Analytics sunt transferate către Google. Conform selecției din contul de administrare și conform Politicii de Confidențialitate Google Analytics, politici conform căreia, pentru entitățile din Uniunea Europeană, entități care utilizează acest serviciu, datele se vor prelucra doar în Uniunea Europeană sau SEE. În situația în care stocarea și/sau prelucrarea va implica transferul datelor în afara Uniunii Europene sau SEE, Google se va asigura că Google LLC va respecta cadrele juridice care asigură un nivel de protecție echivalent cu legislația Uniunii Europene, iar transferul datelor se va realiza în baza unui acord, în conformitate cu clauzele contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene, sau în baza altor garanții recunoscute de lege

(https://eurlex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO).

Cât timp prelucrăm datele – datele prelucrate prin intermediul Google Analytics sunt prelucrate pentru 26 de luni conform termenului standard implementat de către Google, după care sunt anonimizate și păstrate sub formă de date statistice.

A) Începând cu data 01.03 acest site web utilizează Google Analytics 4.

https://support.google.com/analytics/answer/10089681?hl=en

Date prelucrate prin intermediul Google Analytics 4

Pentru a utiliza Google Analytics 4, folosim așa-numita "urmărire pe partea serverului". În cazul în care vă dați consimțământul în conformitate cu Art. 6 (1) lit. a GDPR prin intermediul bannerului cookie, vă vom atribui un ID de urmărire unic. Stocăm acest ID împreună cu alte date care ne sunt transmise atunci când vizitați site-ul web pe unul dintre serverele noastre proprii . Prin prezenta sunt transmise următoarele date: Adresa IP ; ID-ul de referință ; marcaje de timp; tipul de browser . Google Analytics 4 permite, de asemenea, crearea de statistici cu declarații privind vârsta, sexul și interesele utilizatorilor site-ului web – acestea fiind informatii socio- demografice.

Scopul prelucrării - folosim aceste informații pentru a ne ajuta să înțelegem cum folosesc utilizatorii Website-ul. Spre exemplu, ne ajută să vizualizăm segmentele din care fac parte utilizatorii Website-ului.

Temeiul juridic al prelucrării - prelucrarea datelor dumneavoastră are loc în baza consimțământului acordat prin intermediul panoului de management consimțământ, panou activ la prima accesare a Website-ului (sau asupra căruia se poate reveni din secțiunea dedicată, secțiune disponibilă în footer-ul Website-ului).

Durata de stocare

Datele colectate în contextul utilizării Google Analytics 4 vor fi păstrate timp de 14 luni și apoi șterse automat de Google .

În situația în care stocarea și/sau prelucrarea va implica transferul datelor în afara Uniunii Europene sau SEE, Google, promite să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor, bazându-se pe clauzele contractuale standard ale UE . În plus, Google, inclusiv Google LLC , continuă să fie certificat în conformitate cu acordurile UE-SUA (the “Data Privacy Framework”) și Elveția-SUA Privacy Shield (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en-US ).

Pentru mai multe informații despre procesarea și setările de confidențialitate ale Google, va rugam sa consultați politica de confidențialitate Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en ) sau setările de confidențialitate (https://safety.google/privacy/privacy-controls/) .

B) Utilizarea Google Tag Manager

GA4 este inserat prin Google Tag Manager.

Consimțământului este acordat prin intermediul banerului cookie CMP.

C. Datele prelucrate prin intermediul Firebase Crashlytics – ne ajută să colectăm informații și date despre erori referitoare la funcționalitatea Aplicației, permițându-ne să avem o imagine de ansamblu a ratei de erori pe diferite versiuni, dispozitive fixe si mobile (versiune sistem operare, fabricantul și modelul dispozitivului, capacitate RAM liberă și capacitate stocare liberă), log-ul erorii (crash trace), ID instalare. (https://firebase.google.com/products/crashlytics)

Scopul prelucrării – folosim aceste informații pentru a ne ajuta să înțelegem care sunt cauzele care au generat incidentele referitoare la funcționalitatea Aplicației pe dispozitive fixe si mobile astfel încât să le putem remedia. Spre exemplu, prin citirea log-urile generate de către incidentele referitoare la funcționalitate putem gândi sau genera o soluție care să preîntâmpine astfel de incidente și/sau care să rezolve problemele.

Temeiul juridic al prelucrării – prelucrarea datelor dumneavoastră are loc în baza consimțământului pe care îl puteți acorda prin intermediul panoului de administrare disponibil la prima accesare/inițializare a Aplicației și/sau în setările acesteia

Destinatarii datelor - pentru scopul prelucrărilor de mai sus, datele prelucrate prin intermediul Firebase sunt transferate către Google. Conform selecției pe care am făcut-o în momentul implementării soluției și conform Politicii de Confidențialitate Firebase, Politici conform căreia, pentru entitățile din Uniunea Europeană, entități care utilizează acest serviciu, datele se vor prelucra doar în Uniunea Europeană sau SEE. În situația în care stocarea și/sau prelucrarea va implica transferul datelor în afara Uniunii Europene sau SEE, protecția acestor date este asigurată de faptul că Google, inclusiv Google LLC, continuă să fie certificat în conformitate cu acordurile UE-SUA (the “Data Privacy Framework”) și Elveția-SUA Privacy Shield .

Cât timp prelucrăm datele – datele sunt prelucrate pentru o perioadă de 90 de zile.

2. Prelucrarea adresei de IP

Prin intermediul tehnologiilor proprii:

  • prelucrăm adresa de IP prin intermediul serverelor pe care este stocat Dance FM și de pe care rulează.

Prin intermediul tehnologiilor terțe, tehnologii mai sus enumerate:

  • conform politicilor Google, adresa de IP este prelucrată pentru o scurtă perioadă de timp și este transformată (geocodată) în zona din care utilizatorul accesează Dance FM.

În calitate de Operator de date, prin tehnologiile terțe, nu avem acces și nu putem vizualiza adresa de IP a utilizatorului. În plus, nu putem asocia datele agregate din interiorul platformelor terțe cu datele colectate direct prin intermediul serverelor proprii (în mod special adresa de IP).

3. Ce drepturi aveți

Conform Regulamentului, vă puteți exercita următoarele drepturi:

  • acces la datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. După transmiterea unei astfel de solicitări, ținând cont de specificul prelucrărilor, în măsura în care vă putem identifica, vă vom pune la dispoziție o copie a tuturor datelor personale pe care le prelucrăm. Ne rezervăm dreptul de a vă transmite o singură copie a datelor dumneavoastră, în condițiile în care doriți mai multe copii vă putem percepe o taxă de administrare, de asemenea, dacă dreptul dumneavoastră aduce atingere drepturilor și libertăților altor persoane putem refuza de asemenea accesul la o parte dintre informații;
  • rectificarea (actualizarea) datelor dumneavoastră personale dacă acestea devin inexacte și incomplete, ținând cont de specificul prelucrărilor, în măsura în care vă putem identifica;
  • ștergerea datelor dumneavoastră personale, ținând cont de specificul prelucrărilor, în măsura în care vă putem identifica și dacă:

(i) datele au fost prelucrate ilegal de către Noi;

(ii) datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate;

(iii) perioada prevăzută de lege, perioadă referitoare la păstrarea datelor, a expirat;

(iv) vă opuneți prelucrării și nu există niciun interes legitim pentru continuarea prelucrării datelor personale; sau

(v) vă retrageți consimțământul acordat în acest sens.

  • restricționarea prelucrării datelor, ținând cont de specificul prelucrării, în măsura în care vă putem identifica și dacă:

(i) ne-ați transmis o reclamație cu privire la exactitatea datelor personale prelucrate de noi (pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea datelor personale);

(ii) dacă vă prelucrăm datele în mod ilegal; sau

(iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră, dar doriți să le păstrăm pentru a vă asigura disponibilitatea, în continuare, în legătură cu orice reclamații legale.

  • obiecta cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv atunci când prelucrarea are loc în conformitate cu interesele legitime. În acest caz, vom opri prelucrarea datelor dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care putem demonstra că motivele noastre legitime de prelucrare a datelor dumneavoastră sau în cazul în care trebuie să prelucrăm datele pentru a stabili, a exercita sau a apăra anumite revendicări legale.
  • solicita ca datele dumneavoastră să vă fie furnizate într-un format care poate fi citit de către un dispozitiv electronic (calculator), format portabil, conform dreptului de portabilitate. Acest drept, ținând cont de specificul prelucrării și în măsura în care vă putem identifica, se aplică:

(i) datelor personale furnizate;

(ii) în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea (derularea) unui contract și;

(iii) atunci când prelucrarea este realizată prin mijloace automate.

  • depune o plângere in mod direct la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) și/sau la instanțele de judecată.

Vă rugăm să rețineți:

o Perioadele de timp: vom încerca să vă îndeplim cererea în termen de 30 de zile.

Această perioadă poate fi prelungită din cauza unor motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

o Imposibilitatea identificării: în anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

o Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite în secțiunea corespunzătoare de mai jos. Pentru claritate, trebuie să luați în considerare faptul că exercitarea unuia dintre drepturi, nu vă acordă automat solicitarea. Vom analiza solicitarea dumneavoastră luând în considerare cerințele Regulamentului și vă vom rezolva solicitarea în consecință.

4. Prelucrări date minori

Website-ul se adresează persoanelor care au cel puțin 18 ani. Dance FM nu colectează sau nu utilizează în mod deliberat date cu caracter personal ale minorilor. Dacă sunteți părinte sau tutore și sunteți conștient de faptul că aveți un copil care ne-a furnizat informații, vă rugăm să ne contactați utilizând una dintre metodele specificate mai jos și vom colabora cu dumneavoastră pentru a aborda/rezolva această problemă.

5. Cine are acces la datele dumneavoastră

Ca regulă generală, nu dezvăluim datele colectate către terți. Cu toate acestea, există anumite situații în care anumiți parteneri contractuali și/sau împuterniciți (spre exemplu, furnizori servicii analiză trafic, furnizori de servicii de marketing), furnizori de publicitate pe Website, furnizori de sisteme IT și furnizori de servicii de mentenanță, au acces la date numai în măsura în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopului. O listă a acestora poate fi obținută la cerere. În ceea ce privește societățile care plasează cookie-uri prin intermediul Website-ului, acestea sunt enumerate la începutul Politicii în secțiunea unde sunt descrise modalitățile de prelucrare.

Suplimentar, în panoul de administrare consimțământ aveți lista tehnologiilor utilizate și lista cookie-urilor servite de către acestea (a se vedea Politica de utilizare a modulelor cookie ).

Datele pot fi dezvăluite și altor entități cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabili, auditori, avocați și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm.

De asemenea, vom divulga datele colectate unor terți:

(a) în cazul în care ne solicitaţi;

(b) persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;

(c) în cazul în care este în interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială, de exemplu, în cazul în care Noi (sau o parte substanţială a bunurilor noastre) este achiziţionată de un terţ, situaţie în care datele deţinute vor constitui parte dintre activele transferate;

(d) în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală (orice solicitare legală din partea autorităţilor guvernamentale sau executive)

(e) pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală.

6. Păstrarea datelor

Vom prelucra și stoca datele personale în conformitate cu politicile noastre interne și cadrul legal aplicabil datelor cu caracter personal și conform duratelor descrise și enumerate la fiecare prelucrare în parte (descrise în secțiunea 1, de mai sus).

7. Informații de contact

Adresa: București, Str. Dr. Staicovici Nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, etaj 5, Sector 5;

Adresa de e-mail: responsabilprotectiadatelor@rcs-rds.ro

8. Dispoziții finale

Prezenta Politică de Confidețialitate poate fi actualizată, în funcție de avansul tehnologic și/sau legislativ. Vă sfătuim ca din când în când să verificați prezenta Politică pentru a consulta actualizările și/sau modificările care pot apărea.