Termeni și condiții

26.03.2024

Bine ați venit! Vă mulțumim pentru utilizarea serviciului Dance FM (denumit în continuare „Dance FM” sau „Serviciul”). Noțiunea de Serviciu se referă la website-ul https://www.dancefm.ro/ și aplicația mobilă Dance FM în variantele de iOS și Android. Utilizarea Serviciului de către dumneavoastră reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la prezentele Termene şi Condiţii, care reprezintă Contractul de Utilizare a Serviciului dintre dumneavoastră și Campus Media TV S.R.L. (denumită în continuare „Compania” sau „Noi”).

Contractul de Utilizare este valabil din momentul în care accesați Serviciul. Atât accesarea cât și utilizarea în perioada contractuală a serviciilor Dance FM reprezintă confirmarea faptului că sunteți de acord cu prezentele termene și condiții. În situația în care în orice moment nu sunteți de acord cu aceste Termene şi Condiții, trebuie să opriți utilizarea Serviciului, Contractul de Utilizare încetând.

Serviciul poate conține link-uri către website-urile și/sau serviciile unor anumiți furnizori sau către alte companii. Utilizarea acestora va fi supusă termenelor și condițiilor furnizorilor respectivi/companiilor respective. În niciun moment Compania nu poate fi responsabilă pentru practicile, conținutul sau serviciile oferite de furnizorii și/sau companiile respective.

Termenele și condițiile se aplică pentru fiecare accesare/vizită a Serviciului, pe întreaga durată de valabilitate a Contractului.

Informații privind Compania:

Campus Media TV S.R.L

Șoseaua Panduri 71, Sector 5, București, Cod poștal 050656

clienti@rcs-rds.ro, 031.400.4440

Campus Media TV S.R.L. ←RCS & RDS S.A. ←Digi Communications N.V. (societate listata la Bursa de Valori Bucuresti – BVB)

RCS & RDS S.A.

Adresa :București, Str. Dr. Staicovici nr. 75

Forum 2000 Building, Faza I, Et. 2, Sector 5

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului: J40/12278/1994

CUI : RO5888716

1. Utilizarea Serviciului

1.1 Accesul la întreg conținutul Dance FM este disponibil gratuit pentru orice vizitator al website-ului https://www.dancefm.ro/. Conţinutul Dance FM este pus la dispoziţie cu titlu gratuit în condiţiile stabilite de societatea Campus Media TV S.R.L. împreună cu furnizorii săi .

1.2. Cu ajutorul acestui Serviciu puteți accesa conținut audio fără să fie necesară instalarea unor aplicații suplimentare, cu excepția cazurilor în care utilizați Serviciul de pe un dispozitiv mobil (telefon sau tabletă).

1.3. Pentru a beneficia de functionalitățile Serviciului , utilizatorii au nevoie de un calculator personal (PC, MAC sau laptop), o conexiune stabilă la internet și de un browser web instalat (de exemplu, Mozzila Firefox, Safari, Chrome) prin intermediul căruia vor putea accesa adresa https://www.dancefm.ro/ . Alternativ, utilizatorii pot utiliza Serviciul prin intermediul unei aplicații de mobil disponibile în App Store, Huawei AppGallery și Play Store. Pentru claritate, serviciile utilizate pentru accesarea Dance FM , cum ar fi serviciile de internet fix, internet mobil (servicii oferite de către alt furnizor), serviciile de acces la calculatoare sau dispozitive mobile legate la internet nu sunt furnizate de Companie și pot presupune încheierea de contracte cu furnizorii acestora precum și plata anumitor tarife către respectivii furnizori.

2. Utilizarea Serviciului Dance FM

2.1. Prin intermediul site-ului / aplicației Dance FM aveți posibilitatea de a urmări postul radio aparținând Campus Media TV S.R.L. .

2.2. Prin intermediul Serviciului puteți asculta conținutul media difuzat de postul de radio Dance FM .

2.3. Pentru utilizarea Serviciului de pe un dispozitiv mobil (telefon sau tableta) este necesară descărcarea aplicației mobile Dance FM . Aplicația mobilă poate fi descărcată din:

2.4. Serviciul va fi accesatdoar prin intermediul website-ului dedicat și/sau prin intermediul aplicației destinate dispozitivelor mobile.

3. Limitări și Disponibilitate

3.1. Sunteți de acord cu utilizarea Serviciului doar pentru scopul stabilit și permis de Contractul de Utilizare și numai în măsura permisă de lege.

3.2. Compania nu garantează că Serviciul sau vreo parte din aceasta este adecvat sau disponibil pentru a fi utilizat într-o anumită locație.

3.3. Compania nu garantează că utilizarea Serviciului va fi neîntreruptă sau fără erori și sunteți de acord că la anumite intervale de timp Serviciul poate fi suspendat pentru perioade nedefinite de timp.

3.4. De asemenea, sunteți de acord și cunoașteţi că Serviciul este furnizat “ca atare” și “așa cum este disponibil”. Compania, angajații și afiliații săi își declină în mod expres orice garanții referitoare la utilizarea Serviciului.

3.5 În limita maximă permisă de lege, Compania exclude orice răspundere contractuală sau delictuală față de utilizatori sau alte persoane, pentru prejudicii de orice natură sau de orice tip

4. Drepturile de autor

4.1. Utilizatorii declară și înțeleg că toate drepturile de autor și drepturile conexe drepturilor de autor, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la drepturile de autor referitoare la programele de calculator, drepturile de autor referitoare la bazele de date, interfața grafică, imaginile, însemnele și mărcile aparțin Companiei și furnizorilor de conținut, după caz, indiferent de teritoriu. În plus, utilizatorul declară și înțelege că nu va folosi informațiile și materialele protejate de astfel de drepturi decât în scopul utilizării Serviciului și conform condițiilor din prezentul Contract de Utilizare.

4.2. Utilizarea Serviciului în alte scopuri decât cele pentru care acesta a fost creat, este strict interzisă și încalcă drepturile de proprietate intelectuala ale Companiei. Utilizarea în alte scopuri poate atrage răspunderea utilizatorilor conform Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

4.3. Serviciul va fi utilizat exclusiv în scopuri personale, fiind interzisă:

a) fixarea pe orice mediu a emisiunilor și serviciilor de programe de radiodifuziune;

c) distribuirea emisiunilor și serviciilor de programe de radiodifuziune fixate pe orice fel de suport;

d) importul, in vederea comercializării pe piața internă, a emisiunilor și serviciilor de programe de radiodifuziune fixate pe orice fel de suport;

e) retransmiterea sau reemiterea emisiuniilor și serviciilor de programe de radiodifuziune prin mijloace fără fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar, precum și pentru orice alt mod de comunicare către public, inclusiv transmiterea pe internet;

f) comunicarea publică a emisiunilor și serviciilor de programe de radiodifuziune în locuri accesibile publicului, cu sau fără plata intrării;

g) inchirierea emisiunilor și serviciilor de programe de radiodifuziune, fixate pe orice tip de suport;

h) împrumutul emisiunilor și serviciilor de programe de radiodifuziune fixate pe orice fel de suport;

i) punerea la dispoziția publicului a emisiunilor și serviciilor de programe de radiodifuziune fixate pe orice fel de suport, indiferent dacă au fost emise prin fir sau fără fir, inclusiv prin cablu sau satelit, astfel încât să poată fi accesate în orice loc și în orice moment ales, în mod individual, de către public.

5. Protecția antiphishing

5.1 Compania nu transmite prin e-mail sau SMS mesaje tip alertă, de verificare, de solicitare informații sau mesaje care conțin programe, aplicații sau redirecționări către diferite website-uri prin care le sunt cerute abonaților date cu caracter personal sau orice alte informații despre aceștia.

5.2 Mesaje de acest tip provin de la adrese de e-mail inexistente sau contrafăcute în vederea obținerii în mod fraudulos de informații confidențiale. În scopul prevenerii unor posibile fraude, vă rugăm să nu urmați și să nu dați curs solicitărilor continute de acest tip de mesaje. În cazurile în care primiți astfel de mesaje, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa suport@rcs-rds.ro sau la numerele de telefon 031.400.4401 sau 03XX400401 (XX reprezentând prefixul județului în care locuiți).

5.3 În vederea utilizării în mod corect și sigur a Serviciului, vă rugăm să respectați următoarele reguli:

(i) să nu răspundeți la nicio solicitare privind comunicarea de date cu caracter personal ;

(ii) Compania nu va colecta prin e-mail sau SMS date cu caracter personal sau informații confidențiale despre abonați;

6. Despăgubiri

Prin acceptarea Termenelor și Condițiilor înțelegeți și declarați că veți despăgubi Compania și furnizorii săi, după caz, de orice prejudiciu direct sau indirect, efectiv sau provenit din foloase nerealizate, inclusiv pierderi de imagine sau de venituri, cauzat prin încălcarea obligațiilor din prezentul contract de către dumneavoastră sau de către persoanele care au acces la Serviciu prin intermediul terminalului dumneavoastră (PC, laptop, dispozitiv mobil) sau prin încălcarea oricăror drepturi de autor sau drepturi conexe drepturilor de autor.

7. Modificări ale Serviciului

Compania își rezervă dreptul ca, în orice moment, să modifice sau să întrerupă, temporar sau în mod permanent, Serviciul (în totalitate sau numai în parte) fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord că Compania nu este răspunzătoare față de dumneavoastră sau orice terță persoană pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciului.

8. Forța majoră şi alte cauze exoneratoare de răspundere

Forța majoră este evenimentul extern, imprevizibil, absolut în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Compania nu poate fi făcută responsabilă, direct sau indirect, pentru neîndeplinirea obligaţiilor sale din cauza forţei majore, a altor cauze exoneratoare de răspundere conform legii sau în condiţiile prevăzute în prezentul contract. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare ale echipamentului tehnic utilizat pentru funcționarea Serviciului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor la telefon, viruși informatici, accesul neautorizat în sistemele Serviciului, erorile de operare etc.

9. Dispoziții finale

Contractul de Utilizare și relația dintre dumneavoastră și Companie sunt guvernate de legea română. Orice dispută legată de utilizarea Serviciului este de competența exclusivă a instanțelor competente din București, România și va fi rezolvată conform legislației aplicabile.

Conformitatea cu Directiva privind serviciile de media audiovizuale (DSMAV) și Pachetul legislativ privind serviciile digitale

Directiva revizuita a serviciilor mass-media audiovizuale [„DSMAV”, Directiva (UE) 2018/1808], reglementează coordonarea la nivelul UE a legislației naționale privind toate serviciile mass-media audiovizuale. DSMAV revizuită in anul 2018 prevede standarde la nivelul UE privind conținutul media pentru toate serviciile mass-media audiovizuale, fie acestea transmisii de televiziune tradiționale sau servicii la cerere, precum și pentru platformele de partajare a materialelor video. Având în vedere evoluția realităților pieței Directiva vizeaza regulile pentru furnizorii de servicii de media audiovizuale, stabilind standarde pentru continutul online si pentru protejarea minorilor. Noile norme ale UE vizează crearea unui peisaj audiovizual mai sigur, mai echitabil și mai divers, cu impact asupra modului in care este furnizat continutul si asupra experientei de vizionare si ascultare, consumatorii avand la dispoziție servicii mai numeroase si mai bune, precum si acces direct la servicii de calitate. Totodata, acestea consolidează protecția publicului, acordând o atenție specială siguranței celor mai vulnerabile persoane, cum ar fi minorii, extind normele privind conținutul ilegal și dăunător la platformele de partajare a materialelor video și promovează diversitatea culturală în cadrul serviciilor mass-media audiovizuale. În plus, directiva a introdus cerințe suplimentare privind independența autorităților naționale de reglementare în domeniul mass-mediei.

DSMAV stabileste condiții de concurență echitabile pentru diferitele tipuri de servicii mass-media audiovizuale, garantează independența autorităților naționale de reglementare în domeniul mass-mediei, mențin diversitatea culturală, protejează consumatorii prin instituirea de norme împotriva conținutului dăunător din mediul online, inclusiv în cazul serviciilor video la cerere, și prin consolidarea protecției acestora în ceea ce privește comunicările comerciale audiovizuale și combat ura rasială, religioasă sau de orice altă natură prin consolidarea normelor menite să lupte împotriva incitării la violență sau la ură și a instigării publice la săvârșirea de infracțiuni de terorism.

In acest context ne angajam sa respectam toate regulile aplicabile si sa lucram pentru a ne asigura ca serviciile noastre sunt conforme cu aceste Directive europene, in beneficiul cientilor serviciilor audiovizuale pe care le oferim, crearea unui mediu online sigur si transparent pentru utilizatori aflandu-se in centrul atentiei noastre.

Suntem preocupati de asigurarea transparenței în publicitatea online, oferind utilizatorilor un control mai mare asupra modului în care sunt utilizate datele lor personale.

Adoptam masurile necesare pentru a reduce la minimum riscurile sistemice (cum ar fi diseminarea de conținut ilegal, conținut discriminatoriu și conținut negativ legat de violența bazată pe gen).

Asiguram utilizatorii /telespectatorii/ascultatorii nostri ca ne conformam tuturor regulilor si cerintelor impuse de legislatie in ceea ce priveste serviciile digitale pe care le oferim.

La nivelul UE pachetul legislativ privind serviciile digitale cuprinde Regulamentul european privind serviciile digitale („DSA”) si Regulamentul european privind piețele digitale („DMA”).

Regulamentul (UE) 2022/1925 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 septembrie 2022 privind piețe contestabile și echitabile în sectorul digital și de modificare a Directivelor (UE) 2019/1937 și (UE) 2020/1828 (Regulamentul privind piețele digitale, DSA) are ca scop reglementarea platformelor online, cum ar fi cele de distributie de continut, social media etc. pentru a asigura un mediu online mai sigur si mai transparent pentru toti utilizatorii.

Colaboram activ in continuare cu autoritatile nationale si cu alte parti interesate pentru a asigura conformitatea cu regulile aplicabile, precum si pentru a aborda orice probleme sau ingrijorari care ar putea sa apara in cadrul activitatilor noastre.