Acum la DanceFM 13:00-14:00
DEEP INFUSION by ALIN PRANDEA
Urmează 14:00-23:59
DANCE FM HITS

Concurs nou la Dance FM - IN LOVE WITH MUSIC

DANCEFM2020_FBCOVER_FEB_CONCURS1_final

DanceFM-ers, avem un super concurs pentru voi! - In ❤️ with ?

Incepand de azi, 17 februarie, pana pe 6 martie, zilnic, de luni pana vineri, urmareste postarea dedicata pe pagina de Facebook Dance FM, si da Tag unui prieten in sectiunea de comments pentru sansa de a castiga cele doua boxe de  la Serioux ale zilei.

Zilnic, dupa ora 18.00 selectam castigatorul, alaturi de prietenul etichetat, prin www.commentpicker.com.

 

Termeni si conditii:

Regulamentul concursului „IN LOVE WITH MUSIC”

Art. 1. Organizatorul. Regulamentul oficial al Concursului

Organizatorul concursului „IN LOVE WITH MUSIC” (denumit in cele ce urmeaza „Concursul”) este RCS & RDS S.A., persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, Etaj 2, Sector 5, Cod Unic de Inregistrare 5888716, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/12278/1994, cod IBAN RO06 INGB 0001000188248913 deschis la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucureşti, denumită în cele ce urmează „Organizator” sau „RCS & RDS”.

Prin organizarea acestui Concurs, RCS & RDS urmareste cresterea audientei si promovarea brand-ului Dance FM.

Concursul se va derula in conformitate cu prezentul Regulament. „Regulament” inseamna toate si oricare dintre regulile Concursului, obligatorii pentru toti Participantii, in vigoare in orice moment pe parcursul desfasurarii Concursului. Regulamentul va fi adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil gratuit, incepand cu data de 17.02.2020, dupa cum se detaliaza la art. 8 de mai jos, care reglementeaza „Publicarea Regulamentului Concursului”.

Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice, fara sa solicite acordul Participantilor si fara drept de compensare pentru acestia, oricare dintre prevederile prezentului Regulament, cum ar fi, dar fara a se limita la: prevederile care reglementeaza modul de derulare a Concursului, teritoriul de desfasurare a Concursului, conditiile de participare la Concurs, data de inceput si data de sfarsit a Concursului (putand inclusiv sa suspende sau sa inceteze Concursul). Modificarile de orice fel aduse prezentului Regulament urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data afisarii lor pe pagina de internet a Organizatorului, respectiv „www.dancefm.ro”.

Art. 2. Temeiul legal

Regulamentul Concursului este redactat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si a serviciilor de piata, republicata.

Art. 3. Durata Concursului Teritoriul Concursului.

Concursul se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in programele Dance FM, incepand cu data 17.02.2020

Art. 4. Conditiile de participare la Concurs

La Concurs pot sa participe orice persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. au implinit varsta de 15 ani la data inceperii Concursului, respectiv la data de 02.2020;
 2. au domiciliul pe teritoriul Romaniei sau sunt rezidenti pe teritoriul Romaniei;
 3. nu sunt salariati si/sau colaboratori persoane fizice ai Organizatorului si nu sunt rude sau afini ale/ai persoanelor mentionate anterior la prezenta lit. c), pana la gradul IV inclusiv, in linie directa sau colaterala;
 4. detin un document de identitate valabil, respectiv buletin de identitate sau carte de identitate, care va trebui prezentat in scopul identificarii, validarii si al ridicarii premiilor daca Participantii sunt declarati castigatori ai Concursului;
 5. nu inregistreaza restante la plata vreunei sume de bani in legatura cu serviciile de comunicatii electronice sau de alta natura prestate de Organizator;
 6. participarea la Concurs implica prelucrarea de Organizator a datelor cu caracter personal, in conditiile prevazute in Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte integranta din prezentul Regulament.
 7. Nu au mai castigat in cele 12 luni anterioare inceperii Concursului vreun premiu la vreun concurs/campanie organizat(ă) de RCS&RDS S.A. in legatura cu vreunul dintre posturile de radio Dance FM, Pro FM sau Digi FM.

Totodata, Participantii iau la cunostinta ca Organizatorul poate decide ca, in scopul predarii premiilor reglementate la art. 6 alin. 6.1 de mai jos, sa organizeze un eveniment public, fara sa fie insa obligat la aceasta. Dispozitiile prezentului paragraf se aplica corespunzator si in ceea ce priveste participarea castigatorilor la acest eveniment. Prin participarea la Concurs, castigatorii Concursului isi dau acordul explicit cu privire la cele mentionate in prezentul paragraf.

 Inscrierea la Concurs are urmatoarele efecte (ca): (i) citirea, intelegerea si acceptarea Regulamentului de Participanti; (ii) obligativitatea respectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament si (iii) intelegerea faptului ca, in cazul nerespectarii prevederilor prezentului Regulament, Participantii pot fi exclusi din Concurs si orice premii acordate pot fi anulate. Cerintele mentionate la subpct. (i)-(iii) reprezinta conditii esentiale pentru inscrierea la Concurs.

Participantii au luat cunostinta si sunt de acord ca Organizatorul este indreptatit sa nu acorde premiul unui ascultator Dance FM care nu indeplineste conditiile de participare la Concurs, chiar daca ascultatorul a fost declarat castigator in cadrul unei emisiuni Dance FM.

Art. 5. Mecanismul Concursului, desemnarea si anuntarea castigatorilor Concursului

5.1. Mecanismul Concursului

Concursul se desfasoara pe durata si pe teritoriul mentionate la art. 3 ”Durata Concursului. Teritoriul Concursului” de mai sus.

Concursul se adreseaza persoanelor care indeplinesc toate conditiile cerute unui Participant, dupa cum se detaliaza la art. 4Conditiile de participare la Concurs”.

In perioada 17.02.2020- 17.04.2020, are loc o sesiune de concurs zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 07.00 si 19.00 la Dance FM.. Concursul va fi impartit in doua perioada. Fiecare etapa a concursului va avea mecanism propriu.  Prima parte a concursului va avea loc intre 17.02.2020 si 06.03.2020. Ascultatorii se inscriu zilnic pe pagina de facebook Dance FM, la postarea dedicata concursului. Ca sa participe corect la concurs trebuie sa se inscrie cu un tag la postarea dedicata. Pot eticheta in postarea zilei pe cine doresc: familie, prieteni, iubite/ iubiti etc. Vor fi considerate etichetari coreste, etichetarile facute de pagini reale, utilizatori reali, care se incadreaza conditiilor concursului, care nu contin un limbaj licentios, instigator, injurios sau care contravin, in orice fel, legii, ordinii publice sau bunelor moravuri, care nu incita la discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie si care sunt corecte din punct de vedere gramatical . In fiecare seara,  de luni pana vineri, intre 18.00 si 20.00 va fi selectat un castigator prin intermediul aplicatiei commentpicker.com. . Atat postarea castigatorea, cel care a etichetat, cat si persoana etichetata vor primi cate un premiu.

Participantii declarati castigatori in cadrul unei sesiuni de concurs nu mai pot participa la alte sesiuni ale Concursului. Astfel, daca Participantul declarat castigator intr-una dintre sesiunile de Concurs anterioare inscrie o noua persoana la alta postare de concurs ulterioare celei in care a fost desemnat castigator, mesajul acestuia nu va fi luat in considerare.

A doua parte a concursului va avea loc intre 16 martie si 17 aprilie. Zilnic, de luni pana avineri, pe postul de radio Dance FM va rula o parola a zilei. Ascultatorii Dance FM se vor putea inscrie cu parola auzita la postarea zilei de pe facebook Dance FM Romania.. In fiecare seara, de luni pana vineri, intre 18.00 si 20.00 va fi selectat un castigator prin intermediul aplicatiei commentpicker.com.

Prin participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord si ca nu vor solicita, in nicio modalitate, niciun fel de reparare materiala ori de orice alta natura si ca nu vor formula plangeri/sesizari impotriva Organizatorului in cazul in care, dar fara a se limita la, sunt intalnite situatii in care: (i) postarile nu ajung la Organizator din cauza unor erori de trimitere, trafic si/sau gestionare in servere; (ii) postarile  ajung in alta forma/format, de natura a face imposibila participarea la Concurs; (iii) postarile ajung cu o intarziere nejustificata, din cauza unor probleme tehnice si/sau de trafic; (iv) exista erori de conectare la retea si/sau la serviciu; (v) serviciul ce permite participarea la Concurs devine indisponibil sau se restrange in teritoriul unde se desfasoara Concursul din cauze de forta majora si/sau revizii tehnice neasteptate, (vi) altele asemenea.

5.2. Desemnarea Castigatorilor Concursului

Desemnarea Castigatorilor se face de catre Organizator, in functie de criteriile mentionate la alin. 5.1 de mai sus.

Premiile puse la bataie in acest concurs sunt indicate la art.6.1., iar castigatorii acestora se desemneaza conform celor mentionate la alin. 5.1. Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de Facebook a Dance FM si pe site-ul www.dancefm.ro, la alegerea Organizatorului.

Validarea Participantilor desemnati castigatori se va face pe baza datelor personale mentionate la art. 6 „Premiile”, alin. 6.2. „Acordarea premiilor” de mai jos, ce vor fi verificate prin consultarea actului de identitate si/sau a oricaror alte documente solicitate de Organizator.

5.3. Modalitati tehnice de monitorizare a Concursului

Toate operatiunile de inscriere la Concurs se inregistreaza intr-o baza de date si vor fi puse, la cerere, la dispozitia autoritatilor competente in domeniu.

5.4. Fraudarea Concursului


Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a evita fraudarea Concursului. In cazul constatarii unor situatii de fraudare a Concursului, Organizatorul va proceda la descalificarea Participantului si la invalidarea premiului castigat prin frauda.

5.5. Alte cazuri de descalificare a Participantilor

Pe langa orice alte cazuri de descalificare prevazute in Regulament, daca se dovedeste ca informatiile furnizate de Participanti pe parcursul desfasurarii Concursului nu sunt adevarate si/sau ca Participantii incalca oricare dintre conditiile de participare la Concurs sau dintre dispozitiile prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula premiul acordat si de a valida un alt castigator in conditiile prezentului Regulament si, respectiv, sa inchida Concursul ca urmare a imposibilitatii desemnarii altor participanti castigatori, dupa caz.

Art. 6. Premiile. Predarea premiilor Concursului.

6.1. Premiile

Concurs partea 1: 17 feb- 6 martie
https://www.serioux.ro/produs/boxa-portabila-wave-cube-bluetooth-12w-albastra/ -> 199 RON x 15 buc = 2.985 LEI (TVA inclus)
https://www.serioux.ro/produs/boxa-portabila-wave-prism-bluetooth-12w-albastra/ -> 199 RON x 15 buc = 2.985 LEI (TVA inclus)
Concurs partea 2: 16 martie- 17 aprilie, 25 premii:
https://www.serioux.ro/produs/soundbar-pc-serioux-soundvibe-20/ - 249 RON x 15 buc= 3.735 LEI (TVA inclus)
 https://www.serioux.ro/produs/soundbar-pc-serioux-soundvibe-10/ - 179 RON x 10buc= 1.790 LEI (TVA inclus)
Total premii de compensat:
11.466 LEI (TVA inclus)

Castigatorii nu pot solicita contravaloarea in bani si/sau in servicii si/sau alte bunuri a premiilor si nici nu pot cere modificarea parametrilor/caracteristicilor/optiunilor premiilor.

6.2. Acordarea Premiilor

Validarea si ridicarea oricarui premiu de la Organizator se pot face numai in baza urmatoarelor:

 • in baza datelor personale comunicate de castigatori Organizatorului in ziua cand sunt desemnati castigatori si contactati de Organizator. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care duc la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiilor catre acestia.
 • in baza CNP-ului transmis Organizatorului prin oricare dintre urmatoarele mijloace de comunicare: fax, posta electronica (e-mail fara semnatura digitala autorizata);

Organizatorului nu ii incumba nicio obligatie cu privire la suportarea oricaror costuri care nu sunt asumate in mod expres prin prezentul Regulament.

Art. 7. Protectia datelor personale

Informatii detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevazute in Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte integranta din prezentul Regulament.

Art. 8. Publicarea Regulamentului Concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in mod gratuit, in sectiunea dedicata Concursului de pe paginina de internet www.danceFM.ro. Participantii nu vor fi obligati la plata vreunor sume catre Organizator in legatura cu Concursul sau la suportarea altor costuri decat cele inerente serviciilor de telefonie, de Internet sau altor servicii contractate de acestia, care le permit sa participe la Concurs si sa acceseze paginile de internet relevante pentru detalii privind Concursul sau in legatura cu Concursul, servicii postale sau tarife normale de telefon in legatura cu Concursul, fara a aduce atingere altor prevederi ale Regulamentului.

Pe perioada de desfasurare a Concursului Participantii pot suna la linia de telefon dedicata Concursului: 031 400 2929 (conditii de tarifare conform politicii fiecarui operator de telefonie) pentru a afla mai multe amanunte in legatura cu Concursul (regulament de participare, premii, modalitate de acordare a premiilor, precum si pentru sugestii sau eventuale reclamatii). Programul de functionare a liniei telefonice este de luni pana vineri, intre orele 07:00 - 18:00.

Orice modificare a prezentului Regulament va fi facuta publica pe pagina de internet a Organizatorului, respectiv www.danceFM.ro, sau pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/dancefm895/

Art. 9. Taxe si impozite

Daca va fi cazul conform legislatiei fiscale aplicabile, RCS & RDS are obligatia de a calcula si vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare aplicabile in Romania. La data redactarii prezentului Regulament, valoarea impozitului reprezinta 10% din valoarea neta a premiului, ce se calculeaza ca diferenta dintre valoarea bruta a premiului si suma reprezentand venitul neimpozabil (600 lei).

Orice alte obligatii de natura fiscala si/sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate in Concurs, cad si raman in sarcina exclusiva a castigatorilor premiilor.

Art. 10. Responsabilitate

Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale oricaror institutii in ceea ce priveste premiile castigate de catre Participanti. Organizatorul nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de proprietatea premiilor dupa acordarea acestora. Organizatorul nu este raspunzator, nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere pentru calitatea premiului acordat in cadrul Concursului. Prin participarea la acest Concurs Participantii confirma ca inteleg si isi asuma faptul ca premiul  acordat in cadrul Concursului nu sunt furnizate, operate sau gestionate de catre sau cu implicarea Organizatorului, ci de catre terte parti, furnizori ai respectivelor produse, si ca atare Organizatorul nu are si nu poate avea nicio raspundere cu privire la acestea.

Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la incapacitatea unor Participanti la Concurs de a trimite SMS-ul necesar inscrierii la Concurs.

Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate. Organizatorul nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre Participanti. Premiile se vor acorda numai acelor Participanti ale caror date/documente sunt trimise in cadrul Concursului, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile Participantilor la Concurs privind functionarea defectuoasa si/sau nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila, ori a retelelor de Internet care le permit participarea la Concurs. Totodata, Organizatorul nu va fi raspunzator pentru eventuale disfunctionalitati aparute in derularea Concursului, in general, ca urmare a actiunilor unor terti, cum ar fi dar fara a se limita la: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

Organizatorul si nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.

Pentru ducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati, la libera sa alegere.

Prin participarea la acest Concurs, Participantii declara si garanteaza faptul ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor instructiunilor Organizatorului precum si tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.

Pentru a putea benefici de premiu, Participantii si persoanele ale caror numar de telefon au fost transmise de Participanti prin SMS trebuie sa indeplineasca conditiile pentru a putea calatori in destinatia in legatura cu care a castigat premiul.

Art. 11. Litigii

Eventualele litigii aparute între Organizator, pe de o parte, si Participantii la Concurs, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila. In caz contrar, se vor solutiona de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

Art. 12 Incetarea Concursului

Concursul poate inceta in urmatoarele situatii:

 • implinirea termenului pentru care a fost anuntat Concursul;
 • aparitia unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul;
 • decizia unilaterala a Organizatorului de a inceta Concursul.

Tehnoredactat într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva Biroului Notarilor Publici Asociati Georgeta Popescu – Societate Profesională Notarială, şi 2 duplicate, din care 1 exemplar va rămâne în arhiva biroului notarial şi 1 exemplar a fost eliberat părţii.                                                                     

Organizator

RCS & RDS S.A.

Serghei Bulgac

Director General


On Air
Acum
COI LERAY - Players (Ozlemek x Manda Remix)
A fost
DJ ZOMBI, THE GAME - DTF (Robert Georgescu & White remix)
Noutăți
Hi-Ibiza-Official-2022
armin-van-buuren-by-ruud-baan-4
349062331_639216867651897_221271532835770583_n

Partenerii noștri

DIGI SPORT
Karim Benzema pleacă de la Real Madrid! Anunțul clubului

Karim Benzema pleacă de la Real Madrid! Anunțul...

FILM NOW
Margot Robbie, despre cea mai mare temere când a filmat cu Leonardo DiCaprio pentru „Wolf Of Wall Street”

Margot Robbie, despre cea mai mare temere când a...

DIGI WORLD
Legătura neștiută dintre cafea și rinichi. Ce se întâmplă dacă bei cel puțin o ceașcă pe zi

Legătura neștiută dintre cafea și rinichi. Ce se...

DIGI ANIMAL WORLD
Motivul pentru care mamele ne învață să nu atingem animalele sălbatice. Ce a pățit o tânără după a găsit o veveriță în casă

Motivul pentru care mamele ne învață să nu atingem...

DIGI LIFE
Horoscopul lunii iunie 2023. Zodiile care vor avea parte de o energie pozitivă în viața lor în prima lună de vară

Horoscopul lunii iunie 2023. Zodiile care vor avea...

PE ROZ
Povestea tiarei purtate de Kate Middleton la nunta prințului moștenitor din Iordania. Legătură de suflet cu prințesa Diana

Povestea tiarei purtate de Kate Middleton la nunta...

313868101_488763816612400_3921128989551232095_n

Dansând până la finalul anului: Cele mai așteptate 3...

pexels-cesar-de-miranda-2381596

3 filme care îți arată latura mai puțin văzută a...

Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. dancefm.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, prv_level
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Ad Manager google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi politica de confidenţialitate