Dance FM X SAMUS - concurs nou incepand de pe 6 decembrie

DANCE FM 2021 SITE BANNER SLIDER_ 1183x551- concurs

Un nou concurs incepe de luni, 6 decembrie, la Dance FM!

Prinde parola zilei de la Marius Onuc la Get up and Dance, inscrie parola in sectiunea de comentarii la postarea dedicata de pe pagina de Facebook Dance FM si fii pe faza sa vezi daca ai fost extras castigator! Premiem zilnic ascultatorii cu super boxe SAMUS, de luni pana vineri, intre 6 si 20 decembrie.

***

Regulamentul concursului „Get up and WIN”

Art. 1. Organizatorul. Regulamentul oficial al Concursului
Organizatorul concursului „Get up and WIN” (denumit in cele ce urmeaza „Concursul”) este
CAMPUS MEDIA TV S.R.L., cu sediul în Bucureşti Sectorul 5, Str. DR. STAICOVICI, Nr. 75,
FORUM 2000 BUILDING, FAZA I, Etaj V, România, având Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO
24334385, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/13933/2008 reprezentată prin domnul Mihai
Dinei, in calitate de Administrator, denumită în continuare „Campus Media TV”, sau „Organizator”.
Prin organizarea acestui Concurs, CAMPUS MEDIA TV SRL urmareste cresterea audientei si
promovarea brand-ului Dance FM.
Concursul se va derula in conformitate cu prezentul Regulament. „Regulament” inseamna toate si
oricare dintre regulile Concursului, obligatorii pentru toti Participantii, in vigoare in orice moment pe
parcursul desfasurarii Concursului. Regulamentul va fi adus la cunostinta publicului conform legislatiei
aplicabile din Romania, fiind disponibil gratuit, incepand cu data de 6.12.2021, dupa cum se detaliaza
la art. 8 de mai jos, care reglementeaza „Publicarea Regulamentului Concursului”.
Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice, fara sa solicite acordul Participantilor si fara drept de
compensare pentru acestia, oricare dintre prevederile prezentului Regulament, cum ar fi, dar fara a se
limita la: prevederile care reglementeaza modul de derulare a Concursului, teritoriul de desfasurare a
Concursului, conditiile de participare la Concurs, data de inceput si data de sfarsit a Concursului
(putand inclusiv sa suspende sau sa inceteze Concursul). Modificarile de orice fel aduse prezentului
Regulament urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data afisarii lor pe pagina de internet a
Organizatorului, respectiv „www.dancefm.ro”.
Art. 2. Temeiul legal
Regulamentul Concursului este redactat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor si a serviciilor de piata, republicata.
Art. 3. Durata Concursului Teritoriul Concursului.
Concursul se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in programele Dance FM incepand cu data 06.12.2021
si pana pe 20.12.2021.
Art. 4. Conditiile de participare la Concurs
La Concurs pot sa participe orice persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a. au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului, respectiv la data de 06.12.2021;
b. au domiciliul pe teritoriul Romaniei sau sunt rezidenti pe teritoriul Romaniei;
c. nu sunt salariati si/sau colaboratori persoane fizice ai Organizatorului si nu sunt rude sau afini
ale/ai persoanelor mentionate anterior la prezenta lit. c), pana la gradul IV inclusiv, in linie
directa sau colaterala;

d. detin un document de identitate valabil, respectiv buletin de identitate sau carte de identitate,
care va trebui prezentat in scopul identificarii, validarii si al ridicarii premiilor de catre
Participantii care sunt declarati castigatori ai Concursului;
e. nu inregistreaza restante la plata vreunei sume de bani in legatura cu serviciile de comunicatii
electronice sau de alta natura prestate de Organizator;
f. participarea la Concurs implica prelucrarea de Organizator a datelor cu caracter personal, in
conditiile prevazute in Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care
face parte integranta din prezentul Regulament.
g. Nu au mai castigat in cele 6 luni anterioare inceperii Concursului vreun premiu la vreun
concurs/campanie organizat(ă) pe vreunul dintre posturile de radio Pro FM sau Digi FM.
Totodata, Participantii iau la cunostinta ca Organizatorul poate decide ca, in scopul predarii premiilor
reglementate la art. 6 alin. 6.1 de mai jos, sa organizeze un eveniment public, fara sa fie insa obligat la
aceasta. Dispozitiile prezentului paragraf se aplica corespunzator si in ceea ce priveste participarea
castigatorilor la acest eveniment. Prin participarea la Concurs, castigatorii Concursului isi dau acordul
explicit cu privire la cele mentionate in prezentul paragraf.
Inscrierea la Concurs are urmatoarele efecte: (i) citirea, intelegerea si acceptarea Regulamentului de
catre participanti; (ii) obligativitatea respectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament de
catre participanti si (iii) intelegerea faptului ca, in cazul nerespectarii prevederilor prezentului
Regulament, participantii pot fi exclusi din Concurs si orice premii acordate pot fi anulate. Cerintele
mentionate la subpct. (i)-(iii) reprezinta conditii esentiale pentru inscrierea la Concurs. Participantii au
luat cunostinta si sunt de acord ca Organizatorul este indreptatit sa nu acorde premiul unui ascultator
Dance FM care nu indeplineste conditiile de participare la Concurs, chiar daca ascultatorul a fost
declarat castigator de catre realizatorii emisiunilor postului.
Participantii au luat cunostinta si sunt de acord ca Organizatorul este indreptatit sa nu acorde
premiul unui ascultator Dance FM care nu indeplineste conditiile de participare la Concurs,
chiar daca ascultatorul a fost declarat castigator in cadrul unei emisiuni Dance FM.
Art. 5. Mecanismul Concursului, desemnarea si anuntarea castigatorilor Concursului
5.1. Mecanismul Concursului
Concursul se desfasoara pe durata si pe teritoriul mentionate la art. 3 ”Durata Concursului.
Teritoriul Concursului” de mai sus.
Concursul se adreseaza persoanelor care indeplinesc toate conditiile cerute unui Participant, dupa cum
se detaliaza la art. 4 „Conditiile de participare la Concurs”.
In perioada 06.12.2021 - 20.12.2021, zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 07.00 - 10.00, pe
postul de radio Dance FM, are loc cate o sesiune de concurs. In acest interval ascultatorii trebuie sa
prinda parola zilei, care va fi repetata de matinalii Dance FM in timpul matinalului Get Up and Dance.
Ascultatorii Dance FM se vor putea inscrie cu parola auzita la radio, la postarea zilei de pe pagina de
Facebook a Dance FM Romania.
La ora 11.00 se inchid inscrierile, iar castigatorul va fi selectat pana la ora 12.00, prin intermediul
aplicatiei commentpicker.com, dintre toti cei valabil inscrisi in Concurs.

Vor fi considerate mesaje valabile numai mesajele primite la postarea zilei de pa pagina de Facebook a
Dance FM, in interiorul sesiunii de Concurs, respectiv de la momentul in care se da semnalul de
incepere a Concursului si pana la ora 11.00, care nu sunt expediate de pe conturi false, care nu contin
un limbaj licentios, instigator, injurios, care nu contravin, in orice fel, legii, ordinii publice sau bunelor
moravuri, care nu incita la discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare
sexuală sau etnie si care sunt corecte din punct de vedere gramatical (denumite in continuare „Mesaje
Valabile”
Ascultatorul selectat poate castiga unul dintre urmatoarele premii:
BOXA PORTABILA BLUETOOTH SAMUS GALAXY in valoare de 349 lei (TVA inclusa);
BOXA PORTABILA BLUETOOTH SAMUS SOUNDCORE in valoare de 369 lei (TVA inclusa).
Participantul sau participanta care castiga premiul zilei, nu mai poate participa la alte sesiuni ale
concursului. Prin participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord si ca nu vor solicita, in
nicio modalitate, niciun fel de reparare materiala ori de orice alta natura si ca nu vor formula
plangeri/sesizari impotriva Organizatorului in cazul in care, dar fara a se limita la, sunt intalnite situatii
in care: (i) exista erori de conectare la retea si/sau la serviciu; (ii) serviciul ce permite participarea la
Concurs devine indisponibil sau se restrange in teritoriul unde se desfasoara Concursul din cauze de
forta majora si/sau revizii tehnice neasteptate, (iii) altele asemenea.
5.2. Desemnarea Castigatorilor Concursului
Desemnarea Castigatorilor se face de catre Organizator, in functie de criteriile mentionate la alin. 5.1 de
mai sus.
Castigatorii vor fi anuntati pe postul de radio „Dance FM” si la postarea de pe pagina de
Facebook a Dance FM Romania.
Validarea Participantilor desemnati castigatori se va face pe baza datelor personale mentionate la art. 6
„Premiile”, alin. 6.2. „Acordarea premiilor” de mai jos, verificate prin consultarea actului de
identitate si/sau a oricaror alte documente solicitate de Organizator.
5.3. Modalitati tehnice de monitorizare a Concursului
Toate operatiunile de inscriere la Concurs se inregistreaza intr-o baza de date si vor fi puse, la cerere, la
dispozitia autoritatilor competente in domeniu.
5.4. Fraudarea Concursului
Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a evita fraudarea Concursului. In cazul
constatarii unor situatii de fraudare a Concursului, Organizatorul va proceda la descalificarea
Participantului si la invalidarea premiului castigat prin frauda.
5.5. Alte cazuri de descalificare a Participantilor
Pe langa orice alte cazuri de descalificare prevazute in Regulament, daca se dovedeste ca informatiile
furnizate de Participanti pe parcursul desfasurarii Concursului nu sunt adevarate si/sau ca Participantii
incalca oricare dintre conditiile de participare la Concurs sau dintre dispozitiile prezentului

Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula premiul acordat si de a valida un alt castigator
in conditiile prezentului Regulament si, respectiv, sa inchida Concursul ca urmare a imposibilitatii
desemnarii altor participanti castigatori, dupa caz.
Art. 6. Premiile. Predarea premiilor Concursului.
6.1. Premiile
In cadrul Concursului, Dance FM ofera in total 10 premii, respectiv:
5 BOXE PORTABILE BLUETOOTH SAMUS GALAXY, fiecare in valoare de 349 lei (TVA
inclusa) si in valoare totala de 1.745 lei (TVA inclusa) si
5 BOXE PORTABILE BLUETOOTH SAMUS SOUNDCORE, fiecare in valoare de 369 lei (TVA
inclusa) si in valoare totala de 1.845 lei (TVA inclusa).
Valoarea totala a premiilor este de 3.590 lei (TVA inclusa).
Castigatorii nu pot solicita contravaloarea in bani si/sau in servicii si/sau alte bunuri a premiilor si nici
nu pot cere modificarea parametrilor/caracteristicilor/optiunilor premiilor.
6.2. Acordarea Premiilor
CAMPUS MEDIA TV SRL va trimite premiile către câștigători cu ajutorul partenerului Smart Electro
Electronics. Premiile pot fi livrate pana la 6 (șase) săptămâni de la declararea castigatorilor.
Validarea si ridicarea oricarui premiu se pot face numai in baza datelor personale comunicate de
castigatori Organizatorului in ziua cand sunt desemnati castigatori si contactati de Organizator, prin
oricare dintre urmatoarele mijloace de comunicare: fax, posta electronica (e-mail fara semnatura
digitala autorizata).
Datele personale ale castigatorilor prelucrate in cadrul concursurilor sunt: nume, prenume, serie si
numar carte de identitate, pentru premiile a caror valoare este mai mica de 600 lei, sau nume, prenume,
serie, numar carte de identitate si CNP, pentru premiile a caror valoare depaseste 600 lei.
Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu
are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care duc la
imposibilitatea transferului in conditii normale a premiilor catre acestia.
Organizatorului nu ii incumba nicio obligatie cu privire la suportarea oricaror costuri care nu sunt
asumate in mod expres prin prezentul Regulament.

Art. 7. Protectia datelor personale
Informatii detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevazute in Nota de informare
privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte integranta din prezentul Regulament.
Art. 8. Publicarea Regulamentului Concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in mod gratuit, pe pagina www.dancefm.ro,
la sectiunea dedicata Concursului. Participantii nu vor fi obligati la plata vreunor sume catre
Organizator in legatura cu Concursul sau la suportarea altor costuri decat cele inerente serviciilor de
telefonie, de Internet sau altor servicii contractate de acestia, care le permit sa participe la Concurs si sa
acceseze paginile de internet relevante pentru detalii privind Concursul sau in legatura cu Concursul,
servicii postale sau tarife normale de telefon in legatura cu Concursul, fara a aduce atingere altor
prevederi ale Regulamentului.
Pe perioada de desfasurare a Concursului, Participantii pot suna la linia de telefon dedicata
Concursului: 031 400 2929 (conditii de tarifare conform politicii fiecarui operator de telefonie) pentru a
afla mai multe amanunte in legatura cu Concursul (regulament de participare, premii, modalitate de
acordare a premiilor, precum si pentru sugestii sau eventuale reclamatii). Programul de functionare a
liniei telefonice este de luni pana vineri intre orele 07:00 - 18:00.
Orice modificare a prezentului Regulament va fi facuta publica pe pagina de internet a Organizatorului,
respectiv www.dancefm.ro, sau pe pagina de Facebook a postului de radio Dance FM:
https://www.facebook.com/DanceFMRO .
Art. 9. Taxe si impozite
Daca va fi cazul, conform legislatiei fiscale aplicabile, CAMPUS MEDIA TV SRL are obligatia de a
calcula si vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform reglementarilor
fiscale in vigoare aplicabile in Romania. La data redactarii prezentului Regulament, valoarea
impozitului reprezinta 10% din valoarea neta a premiului, ce se calculeaza ca diferenta dintre valoarea
bruta a premiului si suma reprezentand venitul neimpozabil (600 lei).
Orice alte obligatii de natura fiscala si/sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate in
Concurs, cad si raman in sarcina exclusiva a castigatorilor premiilor.
Art. 10. Responsabilitate
Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale
oricaror institutii in ceea ce priveste premiile castigate de catre Participanti. Organizatorul nu are nicio
raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de proprietatea premiilor dupa acordarea acestora.
Organizatorul nu este raspunzator, nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere pentru calitatea
premiului acordat in cadrul Concursului. Prin participarea la acest Concurs Participantii confirma ca
inteleg si isi asuma faptul ca premiile acordate in cadrul Concursului nu sunt furnizate, operate sau
gestionate de catre sau cu implicarea Organizatorului, ci de catre o terta parte, furnizor al respectivelor
produse, si ca atare Organizatorul nu are si nu poate avea nicio raspundere cu privire la acestea.
Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la incapacitatea unor
ascultatori de a participa in Concurs.
Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate
informatii false sau eronate. Organizatorul nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii
legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre Participanti. Premiile se vor acorda numai
acelor Participanti ale caror date/documente sunt trimise in cadrul Concursului, in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile Participantilor la
Concurs privind functionarea defectuoasa si/sau nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila,
ori a retelelor de Internet care le permit participarea la Concurs. Totodata, Organizatorul nu va fi
raspunzator pentru eventuale disfunctionalitati aparute in derularea Concursului, in general, ca urmare a
actiunilor unor terti, cum ar fi dar fara a se limita la: distribuitori de energie electrica, operatori,
proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.
Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.
Pentru ducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau
imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati, la libera sa alegere.
Prin participarea la acest Concurs, Participantii declara si garanteaza faptul ca sunt de acord sa respecte
si sa se conformeze tuturor instructiunilor Organizatorului precum si tuturor prevederilor, termenilor si
conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.
Art. 11. Litigii
Eventualele litigii aparute între Organizator, pe de o parte si Participantii la Concurs, pe de alta parte, se
vor rezolva pe cale amiabila. In caz contrar, se vor solutiona de instantele judecatoresti competente de
la sediul Organizatorului.
Art. 12 Incetarea Concursului
Concursul poate inceta in urmatoarele situatii:
- implinirea termenului pentru care a fost anuntat Concursul;
- aparitia unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului,
din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul;
- decizia unilaterala a Organizatorului de a inceta Concursul.

Organizator
CAMPUS MEDIA TV SRL
Administrator
Mihai Dinei

 

 

 


On Air
Acum
SOFI TUKKER, ZHU - Mi rumba (radio edit)
A fost
ELIAS GOCA - Birds Flying High (radio edit)
Noutăți
1600X960_Vizual Comunicat Roaming Prietenos_27.05.2024
pexels-donaldtong94-66134
Coloane sonore de film definitorii pentru lumea muzicii electronice.
Vizual comunicat de presă_Noaptea Muzeelor

Partenerii noștri

DIGI SPORT
Gică Craioveanu: ”Nu m-a chemat nimeni și nu înțeleg de ce”. Prezent în studio, Florin Prunea a reacționat

Gică Craioveanu: ”Nu m-a chemat nimeni și nu înțeleg...

FILM NOW
Fiica cea mică a lui Brad Pitt pare să taie total legăturile cu tatăl ei. Gestul public al adolescentei de 15 ani

Fiica cea mică a lui Brad Pitt pare să taie total...

DIGI WORLD
Cât de nocive sunt pentru sănătate uscătoarele de rufe pe care le avem acasă. Avertismentul lansat de oamenii de știință

Cât de nocive sunt pentru sănătate uscătoarele de rufe...

DIGI ANIMAL WORLD
Momentul când o veveriță însetată se ține după un turist pentru a primit o gură de apă: „E atât de neajutorată”

Momentul când o veveriță însetată se ține după un...

DIGI LIFE
O femeie a câştigat un premiu de 1 milion de dolari la loto de două ori în 10 săptămâni

O femeie a câştigat un premiu de 1 milion de dolari la...

PE ROZ
Încă o dispută la Cannes 2024, în văzul lumii. Aceeași agentă de securitate care s-a certat cu Kelly Rowland, incident cu o actriță

Încă o dispută la Cannes 2024, în văzul lumii. Aceeași...

Vizual Digi Communications

Acțiunile Digi Communications N.V. vor fi incluse în...

hoi@aarongodderis.com

DIGI se pregătește pentru lansarea serviciilor în...