Acum la DanceFM 04:00-23:59
DANCE FM HITS

Dance FM X SAMUS - concurs nou incepand de pe 6 decembrie

DANCE FM 2021 SITE BANNER SLIDER_ 1183x551- concurs

Un nou concurs incepe de luni, 6 decembrie, la Dance FM!

Prinde parola zilei de la Marius Onuc la Get up and Dance, inscrie parola in sectiunea de comentarii la postarea dedicata de pe pagina de Facebook Dance FM si fii pe faza sa vezi daca ai fost extras castigator! Premiem zilnic ascultatorii cu super boxe SAMUS, de luni pana vineri, intre 6 si 20 decembrie.

***

Regulamentul concursului „Get up and WIN”

Art. 1. Organizatorul. Regulamentul oficial al Concursului
Organizatorul concursului „Get up and WIN” (denumit in cele ce urmeaza „Concursul”) este
CAMPUS MEDIA TV S.R.L., cu sediul în Bucureşti Sectorul 5, Str. DR. STAICOVICI, Nr. 75,
FORUM 2000 BUILDING, FAZA I, Etaj V, România, având Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO
24334385, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/13933/2008 reprezentată prin domnul Mihai
Dinei, in calitate de Administrator, denumită în continuare „Campus Media TV”, sau „Organizator”.
Prin organizarea acestui Concurs, CAMPUS MEDIA TV SRL urmareste cresterea audientei si
promovarea brand-ului Dance FM.
Concursul se va derula in conformitate cu prezentul Regulament. „Regulament” inseamna toate si
oricare dintre regulile Concursului, obligatorii pentru toti Participantii, in vigoare in orice moment pe
parcursul desfasurarii Concursului. Regulamentul va fi adus la cunostinta publicului conform legislatiei
aplicabile din Romania, fiind disponibil gratuit, incepand cu data de 6.12.2021, dupa cum se detaliaza
la art. 8 de mai jos, care reglementeaza „Publicarea Regulamentului Concursului”.
Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice, fara sa solicite acordul Participantilor si fara drept de
compensare pentru acestia, oricare dintre prevederile prezentului Regulament, cum ar fi, dar fara a se
limita la: prevederile care reglementeaza modul de derulare a Concursului, teritoriul de desfasurare a
Concursului, conditiile de participare la Concurs, data de inceput si data de sfarsit a Concursului
(putand inclusiv sa suspende sau sa inceteze Concursul). Modificarile de orice fel aduse prezentului
Regulament urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data afisarii lor pe pagina de internet a
Organizatorului, respectiv „www.dancefm.ro”.
Art. 2. Temeiul legal
Regulamentul Concursului este redactat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor si a serviciilor de piata, republicata.
Art. 3. Durata Concursului Teritoriul Concursului.
Concursul se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in programele Dance FM incepand cu data 06.12.2021
si pana pe 20.12.2021.
Art. 4. Conditiile de participare la Concurs
La Concurs pot sa participe orice persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a. au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului, respectiv la data de 06.12.2021;
b. au domiciliul pe teritoriul Romaniei sau sunt rezidenti pe teritoriul Romaniei;
c. nu sunt salariati si/sau colaboratori persoane fizice ai Organizatorului si nu sunt rude sau afini
ale/ai persoanelor mentionate anterior la prezenta lit. c), pana la gradul IV inclusiv, in linie
directa sau colaterala;

d. detin un document de identitate valabil, respectiv buletin de identitate sau carte de identitate,
care va trebui prezentat in scopul identificarii, validarii si al ridicarii premiilor de catre
Participantii care sunt declarati castigatori ai Concursului;
e. nu inregistreaza restante la plata vreunei sume de bani in legatura cu serviciile de comunicatii
electronice sau de alta natura prestate de Organizator;
f. participarea la Concurs implica prelucrarea de Organizator a datelor cu caracter personal, in
conditiile prevazute in Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care
face parte integranta din prezentul Regulament.
g. Nu au mai castigat in cele 6 luni anterioare inceperii Concursului vreun premiu la vreun
concurs/campanie organizat(ă) pe vreunul dintre posturile de radio Pro FM sau Digi FM.
Totodata, Participantii iau la cunostinta ca Organizatorul poate decide ca, in scopul predarii premiilor
reglementate la art. 6 alin. 6.1 de mai jos, sa organizeze un eveniment public, fara sa fie insa obligat la
aceasta. Dispozitiile prezentului paragraf se aplica corespunzator si in ceea ce priveste participarea
castigatorilor la acest eveniment. Prin participarea la Concurs, castigatorii Concursului isi dau acordul
explicit cu privire la cele mentionate in prezentul paragraf.
Inscrierea la Concurs are urmatoarele efecte: (i) citirea, intelegerea si acceptarea Regulamentului de
catre participanti; (ii) obligativitatea respectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament de
catre participanti si (iii) intelegerea faptului ca, in cazul nerespectarii prevederilor prezentului
Regulament, participantii pot fi exclusi din Concurs si orice premii acordate pot fi anulate. Cerintele
mentionate la subpct. (i)-(iii) reprezinta conditii esentiale pentru inscrierea la Concurs. Participantii au
luat cunostinta si sunt de acord ca Organizatorul este indreptatit sa nu acorde premiul unui ascultator
Dance FM care nu indeplineste conditiile de participare la Concurs, chiar daca ascultatorul a fost
declarat castigator de catre realizatorii emisiunilor postului.
Participantii au luat cunostinta si sunt de acord ca Organizatorul este indreptatit sa nu acorde
premiul unui ascultator Dance FM care nu indeplineste conditiile de participare la Concurs,
chiar daca ascultatorul a fost declarat castigator in cadrul unei emisiuni Dance FM.
Art. 5. Mecanismul Concursului, desemnarea si anuntarea castigatorilor Concursului
5.1. Mecanismul Concursului
Concursul se desfasoara pe durata si pe teritoriul mentionate la art. 3 ”Durata Concursului.
Teritoriul Concursului” de mai sus.
Concursul se adreseaza persoanelor care indeplinesc toate conditiile cerute unui Participant, dupa cum
se detaliaza la art. 4 „Conditiile de participare la Concurs”.
In perioada 06.12.2021 - 20.12.2021, zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 07.00 - 10.00, pe
postul de radio Dance FM, are loc cate o sesiune de concurs. In acest interval ascultatorii trebuie sa
prinda parola zilei, care va fi repetata de matinalii Dance FM in timpul matinalului Get Up and Dance.
Ascultatorii Dance FM se vor putea inscrie cu parola auzita la radio, la postarea zilei de pe pagina de
Facebook a Dance FM Romania.
La ora 11.00 se inchid inscrierile, iar castigatorul va fi selectat pana la ora 12.00, prin intermediul
aplicatiei commentpicker.com, dintre toti cei valabil inscrisi in Concurs.

Vor fi considerate mesaje valabile numai mesajele primite la postarea zilei de pa pagina de Facebook a
Dance FM, in interiorul sesiunii de Concurs, respectiv de la momentul in care se da semnalul de
incepere a Concursului si pana la ora 11.00, care nu sunt expediate de pe conturi false, care nu contin
un limbaj licentios, instigator, injurios, care nu contravin, in orice fel, legii, ordinii publice sau bunelor
moravuri, care nu incita la discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare
sexuală sau etnie si care sunt corecte din punct de vedere gramatical (denumite in continuare „Mesaje
Valabile”
Ascultatorul selectat poate castiga unul dintre urmatoarele premii:
BOXA PORTABILA BLUETOOTH SAMUS GALAXY in valoare de 349 lei (TVA inclusa);
BOXA PORTABILA BLUETOOTH SAMUS SOUNDCORE in valoare de 369 lei (TVA inclusa).
Participantul sau participanta care castiga premiul zilei, nu mai poate participa la alte sesiuni ale
concursului. Prin participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord si ca nu vor solicita, in
nicio modalitate, niciun fel de reparare materiala ori de orice alta natura si ca nu vor formula
plangeri/sesizari impotriva Organizatorului in cazul in care, dar fara a se limita la, sunt intalnite situatii
in care: (i) exista erori de conectare la retea si/sau la serviciu; (ii) serviciul ce permite participarea la
Concurs devine indisponibil sau se restrange in teritoriul unde se desfasoara Concursul din cauze de
forta majora si/sau revizii tehnice neasteptate, (iii) altele asemenea.
5.2. Desemnarea Castigatorilor Concursului
Desemnarea Castigatorilor se face de catre Organizator, in functie de criteriile mentionate la alin. 5.1 de
mai sus.
Castigatorii vor fi anuntati pe postul de radio „Dance FM” si la postarea de pe pagina de
Facebook a Dance FM Romania.
Validarea Participantilor desemnati castigatori se va face pe baza datelor personale mentionate la art. 6
„Premiile”, alin. 6.2. „Acordarea premiilor” de mai jos, verificate prin consultarea actului de
identitate si/sau a oricaror alte documente solicitate de Organizator.
5.3. Modalitati tehnice de monitorizare a Concursului
Toate operatiunile de inscriere la Concurs se inregistreaza intr-o baza de date si vor fi puse, la cerere, la
dispozitia autoritatilor competente in domeniu.
5.4. Fraudarea Concursului
Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a evita fraudarea Concursului. In cazul
constatarii unor situatii de fraudare a Concursului, Organizatorul va proceda la descalificarea
Participantului si la invalidarea premiului castigat prin frauda.
5.5. Alte cazuri de descalificare a Participantilor
Pe langa orice alte cazuri de descalificare prevazute in Regulament, daca se dovedeste ca informatiile
furnizate de Participanti pe parcursul desfasurarii Concursului nu sunt adevarate si/sau ca Participantii
incalca oricare dintre conditiile de participare la Concurs sau dintre dispozitiile prezentului

Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula premiul acordat si de a valida un alt castigator
in conditiile prezentului Regulament si, respectiv, sa inchida Concursul ca urmare a imposibilitatii
desemnarii altor participanti castigatori, dupa caz.
Art. 6. Premiile. Predarea premiilor Concursului.
6.1. Premiile
In cadrul Concursului, Dance FM ofera in total 10 premii, respectiv:
5 BOXE PORTABILE BLUETOOTH SAMUS GALAXY, fiecare in valoare de 349 lei (TVA
inclusa) si in valoare totala de 1.745 lei (TVA inclusa) si
5 BOXE PORTABILE BLUETOOTH SAMUS SOUNDCORE, fiecare in valoare de 369 lei (TVA
inclusa) si in valoare totala de 1.845 lei (TVA inclusa).
Valoarea totala a premiilor este de 3.590 lei (TVA inclusa).
Castigatorii nu pot solicita contravaloarea in bani si/sau in servicii si/sau alte bunuri a premiilor si nici
nu pot cere modificarea parametrilor/caracteristicilor/optiunilor premiilor.
6.2. Acordarea Premiilor
CAMPUS MEDIA TV SRL va trimite premiile către câștigători cu ajutorul partenerului Smart Electro
Electronics. Premiile pot fi livrate pana la 6 (șase) săptămâni de la declararea castigatorilor.
Validarea si ridicarea oricarui premiu se pot face numai in baza datelor personale comunicate de
castigatori Organizatorului in ziua cand sunt desemnati castigatori si contactati de Organizator, prin
oricare dintre urmatoarele mijloace de comunicare: fax, posta electronica (e-mail fara semnatura
digitala autorizata).
Datele personale ale castigatorilor prelucrate in cadrul concursurilor sunt: nume, prenume, serie si
numar carte de identitate, pentru premiile a caror valoare este mai mica de 600 lei, sau nume, prenume,
serie, numar carte de identitate si CNP, pentru premiile a caror valoare depaseste 600 lei.
Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu
are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care duc la
imposibilitatea transferului in conditii normale a premiilor catre acestia.
Organizatorului nu ii incumba nicio obligatie cu privire la suportarea oricaror costuri care nu sunt
asumate in mod expres prin prezentul Regulament.

Art. 7. Protectia datelor personale
Informatii detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevazute in Nota de informare
privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte integranta din prezentul Regulament.
Art. 8. Publicarea Regulamentului Concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in mod gratuit, pe pagina www.dancefm.ro,
la sectiunea dedicata Concursului. Participantii nu vor fi obligati la plata vreunor sume catre
Organizator in legatura cu Concursul sau la suportarea altor costuri decat cele inerente serviciilor de
telefonie, de Internet sau altor servicii contractate de acestia, care le permit sa participe la Concurs si sa
acceseze paginile de internet relevante pentru detalii privind Concursul sau in legatura cu Concursul,
servicii postale sau tarife normale de telefon in legatura cu Concursul, fara a aduce atingere altor
prevederi ale Regulamentului.
Pe perioada de desfasurare a Concursului, Participantii pot suna la linia de telefon dedicata
Concursului: 031 400 2929 (conditii de tarifare conform politicii fiecarui operator de telefonie) pentru a
afla mai multe amanunte in legatura cu Concursul (regulament de participare, premii, modalitate de
acordare a premiilor, precum si pentru sugestii sau eventuale reclamatii). Programul de functionare a
liniei telefonice este de luni pana vineri intre orele 07:00 - 18:00.
Orice modificare a prezentului Regulament va fi facuta publica pe pagina de internet a Organizatorului,
respectiv www.dancefm.ro, sau pe pagina de Facebook a postului de radio Dance FM:
https://www.facebook.com/DanceFMRO .
Art. 9. Taxe si impozite
Daca va fi cazul, conform legislatiei fiscale aplicabile, CAMPUS MEDIA TV SRL are obligatia de a
calcula si vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform reglementarilor
fiscale in vigoare aplicabile in Romania. La data redactarii prezentului Regulament, valoarea
impozitului reprezinta 10% din valoarea neta a premiului, ce se calculeaza ca diferenta dintre valoarea
bruta a premiului si suma reprezentand venitul neimpozabil (600 lei).
Orice alte obligatii de natura fiscala si/sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate in
Concurs, cad si raman in sarcina exclusiva a castigatorilor premiilor.
Art. 10. Responsabilitate
Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale
oricaror institutii in ceea ce priveste premiile castigate de catre Participanti. Organizatorul nu are nicio
raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de proprietatea premiilor dupa acordarea acestora.
Organizatorul nu este raspunzator, nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere pentru calitatea
premiului acordat in cadrul Concursului. Prin participarea la acest Concurs Participantii confirma ca
inteleg si isi asuma faptul ca premiile acordate in cadrul Concursului nu sunt furnizate, operate sau
gestionate de catre sau cu implicarea Organizatorului, ci de catre o terta parte, furnizor al respectivelor
produse, si ca atare Organizatorul nu are si nu poate avea nicio raspundere cu privire la acestea.
Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la incapacitatea unor
ascultatori de a participa in Concurs.
Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate
informatii false sau eronate. Organizatorul nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii
legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre Participanti. Premiile se vor acorda numai
acelor Participanti ale caror date/documente sunt trimise in cadrul Concursului, in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile Participantilor la
Concurs privind functionarea defectuoasa si/sau nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila,
ori a retelelor de Internet care le permit participarea la Concurs. Totodata, Organizatorul nu va fi
raspunzator pentru eventuale disfunctionalitati aparute in derularea Concursului, in general, ca urmare a
actiunilor unor terti, cum ar fi dar fara a se limita la: distribuitori de energie electrica, operatori,
proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.
Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.
Pentru ducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau
imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati, la libera sa alegere.
Prin participarea la acest Concurs, Participantii declara si garanteaza faptul ca sunt de acord sa respecte
si sa se conformeze tuturor instructiunilor Organizatorului precum si tuturor prevederilor, termenilor si
conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.
Art. 11. Litigii
Eventualele litigii aparute între Organizator, pe de o parte si Participantii la Concurs, pe de alta parte, se
vor rezolva pe cale amiabila. In caz contrar, se vor solutiona de instantele judecatoresti competente de
la sediul Organizatorului.
Art. 12 Incetarea Concursului
Concursul poate inceta in urmatoarele situatii:
- implinirea termenului pentru care a fost anuntat Concursul;
- aparitia unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului,
din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul;
- decizia unilaterala a Organizatorului de a inceta Concursul.

Organizator
CAMPUS MEDIA TV SRL
Administrator
Mihai Dinei

 

 

 


On Air
Acum
Modera & Blonde Maze - Back Into Your Arms
A fost
NATHAN DAWE, ELLA HENDERSON - 21 Reasons
Noutăți
TOP 20 21 - 28 octombrie 2023
Bioheader
TOP 20 21 - 28 octombrie 2023

Partenerii noștri

DIGI SPORT
Ce lovitură pentru Real Madrid! Florentino Perez l-a convins pe celebrul antrenor și au bătut palma

Ce lovitură pentru Real Madrid! Florentino Perez l-a...

FILM NOW
Hugh Grant, adevărul despre motivul pentru care a acceptat să joace în filmul „Wonka”: „Am mulți copii și am nevoie de bani”

Hugh Grant, adevărul despre motivul pentru care a...

DIGI WORLD
O femeie care a împlinit 115 ani a dezvăluit care este secretul longevității ei. Ce a mâncat ca să rămână activă și sănătoasă

O femeie care a împlinit 115 ani a dezvăluit care este...

DIGI ANIMAL WORLD
Momentul în care doi cerbi tineri își măsoară forțele, în Parcul Natural Bucegi, pentru cucerirea unei femele. Imaginile sunt virale

Momentul în care doi cerbi tineri își măsoară forțele...

DIGI LIFE
Te confrunți cu pierderea excesivă a părului? Iată ce alimente ajută la combaterea problemei

Te confrunți cu pierderea excesivă a părului? Iată ce...

PE ROZ
Julia Roberts e super îndrăgostită de soțul ei și după 21 de ani de căsnicie: "Totul începe cu el. Este căpitanul vasului nostru"

Julia Roberts e super îndrăgostită de soțul ei și după...

TOP 20 21 - 28 octombrie 2023

Dance FM Top 20 // 11 - 18 noiembrie 2023

Almud piesa

DJ Almud lansează 'Move My Way’ - o nouă piesă ce urcă...

Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. dancefm.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, prv_level
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Ad Manager google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi politica de confidenţialitate