DANCE TAKE AWAY- Concursul Dance FM care iti aduce super boxe portabile!

DANCE FM 2020 concurs TAKE AWAY_1000x684_2

Prinde parola zilei la Marius Onuc si Gabriel M intre 7 si 10 dimineata si inscri-o imediat pe Facebook Dance FM Romania!
Poti castiga zilnic, de luni pana vineri, o suuuper boxa portabila SAMUS VIBE.
Aducem muzica ta preferata mai aproape de tine!
Dance Take Away - Ca sa Dance FM pe cinste!

Premiul zilnic este: O boxa portabila SAMUS Vibe https://samus.ro/Boxe-Audio/Boxa-portabila-Bluetooth-Samus-Vibe-4247.html

***

Regulamentul concursului „Dance Take Away”


Art. 1. Organizatorul. Regulamentul oficial al Concursului
Organizatorul concursului „Dance Take Away” (denumit in cele ce urmeaza „Concursul”) este RCS & RDS S.A., persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, Etaj 2, Sector 5, Cod Unic de Inregistrare 5888716, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/12278/1994, cod IBAN RO06 INGB 0001000188248913 deschis la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucureşti, denumită în cele ce urmează „Organizator” sau „RCS & RDS”.
Prin organizarea acestui Concurs, RCS & RDS urmareste cresterea audientei si promovarea brand-ului Dance FM.
Concursul se va derula in conformitate cu prezentul Regulament. „Regulament” inseamna toate si oricare dintre regulile Concursului, obligatorii pentru toti Participantii, in vigoare in orice moment pe parcursul desfasurarii Concursului. Regulamentul va fi adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil gratuit, incepand cu data de 12.10.2020, dupa cum se detaliaza la art. 8 de mai jos, care reglementeaza „Publicarea Regulamentului Concursului”.
Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice, fara sa solicite acordul Participantilor si fara drept de compensare pentru acestia, oricare dintre prevederile prezentului Regulament, cum ar fi, dar fara a se limita la: prevederile care reglementeaza modul de derulare a Concursului, teritoriul de desfasurare a Concursului, conditiile de participare la Concurs, data de inceput si data de sfarsit a Concursului (putand inclusiv sa suspende sau sa inceteze Concursul). Modificarile de orice fel aduse prezentului Regulament urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data afisarii lor pe pagina de internet a Organizatorului, respectiv „www.dancefm.ro”.
Art. 2. Temeiul legal
Regulamentul Concursului este redactat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si a serviciilor de piata, republicata.
Art. 3. Durata Concursului Teritoriul Concursului.
Concursul se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in programele Dance FM, incepand cu data 12.10.2020 Art. 4. Conditiile de participare la Concurs
La Concurs pot sa participe orice persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) au implinit varsta de 15 ani la data inceperii Concursului, respectiv la data de 12.10.2020; b) au domiciliul pe teritoriul Romaniei sau sunt rezidenti pe teritoriul Romaniei;
c) nu sunt salariati si/sau colaboratori persoane fizice ai Organizatorului si nu sunt rude sau afini ale/ai persoanelor mentionate anterior la prezenta lit. c), pana la gradul IV inclusiv, in linie directa sau colaterala;
d) detin un document de identitate valabil, respectiv buletin de identitate sau carte de identitate, care va trebui prezentat in scopul identificarii, validarii si al ridicarii premiilor daca Participantii sunt declarati castigatori ai Concursului;
e) nu inregistreaza restante la plata vreunei sume de bani in legatura cu serviciile de comunicatii electronice sau de alta natura prestate de Organizator;
f) participarea la Concurs implica prelucrarea de Organizator a datelor cu caracter personal, in conditiile prevazute in Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte integranta din prezentul Regulament.
g) Nu au mai castigat in cele 12 luni anterioare inceperii Concursului vreun premiu la vreun concurs/campanie organizat(ă) de RCS&RDS S.A. in legatura cu vreunul dintre posturile de radio Dance FM, Pro FM sau Digi FM.
Totodata, Participantii iau la cunostinta ca Organizatorul poate decide ca, in scopul predarii premiilor reglementate la art. 6 alin. 6.1 de mai jos, sa organizeze un eveniment public, fara sa fie insa obligat la aceasta. Dispozitiile prezentului paragraf se aplica corespunzator si in ceea ce priveste participarea castigatorilor la acest eveniment. Prin participarea la Concurs, castigatorii Concursului isi dau acordul explicit cu privire la cele mentionate in prezentul paragraf.
Inscrierea la Concurs are urmatoarele efecte (ca): (i) citirea, intelegerea si acceptarea Regulamentului de Participanti; (ii) obligativitatea respectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament si (iii) intelegerea faptului ca, in cazul nerespectarii prevederilor prezentului Regulament, Participantii pot fi exclusi din Concurs si orice premii acordate pot fi anulate. Cerintele mentionate la subpct. (i)-(iii) reprezinta conditii esentiale pentru inscrierea la Concurs.
Participantii au luat cunostinta si sunt de acord ca Organizatorul este indreptatit sa nu acorde premiul unui ascultator Dance FM care nu indeplineste conditiile de participare la Concurs, chiar daca ascultatorul a fost declarat castigator in cadrul unei emisiuni Dance FM.
Art. 5. Mecanismul Concursului, desemnarea si anuntarea castigatorilor Concursului 5.1. Mecanismul Concursului
Concursul se desfasoara pe durata si pe teritoriul mentionate la art. 3 ”Durata Concursului. Teritoriul Concursului” de mai sus.
Concursul se adreseaza persoanelor care indeplinesc toate conditiile cerute unui Participant, dupa cum se detaliaza la art. 4 „Conditiile de participare la Concurs”.
In perioada 12.10.2020- 09.11.2020, are loc o sesiune de concurs zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 07.00 - 10.00 la Dance FM.
. Zilnic, de luni pana vineri, pe postul de radio Dance FM va rula o parola a zilei, intre 07.00 si 12.00. dimineata. Parola va fi lansata si repetata de matinalii Dance FM, in timpul matinalului Get Up and Dance si va mai rula sub forma de jingle in programe pana la 12.00.Ascultatorii Dance FM se vor putea inscrie cu parola auzita la postarea zilei de pe facebook Dance FM Romania.. In fiecare zi, de luni pana vinerila ora 12.00 va fi selectat un castigator prin intermediul aplicatiei commentpicker.com.
Prin participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord si ca nu vor solicita, in nicio modalitate, niciun fel de reparare materiala ori de orice alta natura si ca nu vor formula plangeri/sesizari impotriva Organizatorului in cazul in care, dar fara a se limita la, sunt intalnite situatii in care: (i) postarile nu ajung la Organizator din cauza unor erori de trimitere, trafic si/sau gestionare in servere; (ii) postarile ajung in alta forma/format, de natura a face imposibila participarea la Concurs; (iii) postarile ajung cu o intarziere nejustificata, din cauza unor probleme tehnice si/sau de
trafic; (iv) exista erori de conectare la retea si/sau la serviciu; (v) serviciul ce permite participarea la Concurs devine indisponibil sau se restrange in teritoriul unde se desfasoara Concursul din cauze de forta majora si/sau revizii tehnice neasteptate, (vi) altele asemenea.
5.2. Desemnarea Castigatorilor Concursului
Desemnarea Castigatorilor se face de catre Organizator, in functie de criteriile mentionate la alin. 5.1 de mai sus. Premiile puse la bataie in acest concurs sunt indicate la art.6.1., iar castigatorii acestora se desemneaza conform celor mentionate la alin. 5.1. Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de Facebook a Dance FM si pe site-ul www.dancefm.ro, la alegerea Organizatorului.
Validarea Participantilor desemnati castigatori se va face pe baza datelor personale mentionate la art. 6 „Premiile”, alin. 6.2. „Acordarea premiilor” de mai jos, ce vor fi verificate prin consultarea actului de identitate si/sau a oricaror alte documente solicitate de Organizator.
5.3. Modalitati tehnice de monitorizare a Concursului
Toate operatiunile de inscriere la Concurs se inregistreaza intr-o baza de date si vor fi puse, la cerere, la dispozitia autoritatilor competente in domeniu.
5.4. Fraudarea Concursului
Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a evita fraudarea Concursului. In cazul constatarii unor situatii de fraudare a Concursului, Organizatorul va proceda la descalificarea Participantului si la invalidarea premiului castigat prin frauda.
5.5. Alte cazuri de descalificare a Participantilor
Pe langa orice alte cazuri de descalificare prevazute in Regulament, daca se dovedeste ca informatiile furnizate de Participanti pe parcursul desfasurarii Concursului nu sunt adevarate si/sau ca Participantii incalca oricare dintre conditiile de participare la Concurs sau dintre dispozitiile prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula premiul acordat si de a valida un alt castigator in conditiile prezentului Regulament si, respectiv, sa inchida Concursul ca urmare a imposibilitatii desemnarii altor participanti castigatori, dupa caz.
Art. 6. Premiile. Predarea premiilor Concursului.
6.1. Premiile
20 buc boxe portabile SAMUS
1 boxa = 199 lei (TVA inclus)
Total:
3980 LEI (TVA inclus)
Castigatorii nu pot solicita contravaloarea in bani si/sau in servicii si/sau alte bunuri a premiilor si nici nu pot cere modificarea parametrilor/caracteristicilor/optiunilor premiilor.
6.2. Acordarea Premiilor
Validarea si ridicarea oricarui premiu de la Organizator se pot face numai in baza urmatoarelor:
- in baza datelor personale comunicate de castigatori Organizatorului in ziua cand sunt desemnati castigatori si contactati de Organizator. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care duc la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiilor catre acestia.
- in baza CNP-ului transmis Organizatorului prin oricare dintre urmatoarele mijloace de comunicare: fax, posta electronica (e-mail fara semnatura digitala autorizata);
Organizatorului nu ii incumba nicio obligatie cu privire la suportarea oricaror costuri care nu sunt asumate in mod expres prin prezentul Regulament.
Art. 7. Protectia datelor personale
Informatii detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevazute in Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte integranta din prezentul Regulament.
Art. 8. Publicarea Regulamentului Concursului
Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in mod gratuit, in sectiunea dedicata Concursului de pe paginina de internet www.danceFM.ro. Participantii nu vor fi obligati la plata vreunor sume catre Organizator in legatura cu Concursul sau la suportarea altor costuri decat cele inerente serviciilor de telefonie, de Internet sau altor servicii contractate de acestia, care le permit sa participe la Concurs si sa acceseze paginile de internet relevante pentru detalii privind Concursul sau in legatura cu Concursul, servicii postale sau tarife normale de telefon in legatura cu Concursul, fara a aduce atingere altor prevederi ale Regulamentului.
Pe perioada de desfasurare a Concursului Participantii pot suna la linia de telefon dedicata Concursului: 031 400 2929 (conditii de tarifare conform politicii fiecarui operator de telefonie) pentru a afla mai multe amanunte in legatura cu Concursul (regulament de participare, premii, modalitate de acordare a premiilor, precum si pentru sugestii sau eventuale reclamatii). Programul de functionare a liniei telefonice este de luni pana vineri, intre orele 07:00 - 18:00.
Orice modificare a prezentului Regulament va fi facuta publica pe pagina de internet a Organizatorului, respectiv www.danceFM.ro, sau pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/dancefm895/ Art. 9. Taxe si impozite
Daca va fi cazul conform legislatiei fiscale aplicabile, RCS & RDS are obligatia de a calcula si vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare aplicabile in Romania. La data redactarii prezentului Regulament, valoarea impozitului reprezinta 10% din valoarea neta a premiului, ce se calculeaza ca diferenta dintre valoarea bruta a premiului si suma reprezentand venitul neimpozabil (600 lei).
Orice alte obligatii de natura fiscala si/sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate in Concurs, cad si raman in sarcina exclusiva a castigatorilor premiilor.
Art. 10. Responsabilitate
Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale oricaror institutii in ceea ce priveste premiile castigate de catre Participanti. Organizatorul nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de proprietatea premiilor dupa acordarea acestora. Organizatorul nu este raspunzator, nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere pentru calitatea premiului acordat in cadrul Concursului. Prin participarea la acest Concurs Participantii confirma ca inteleg si isi asuma faptul ca premiul acordat in cadrul Concursului nu sunt furnizate, operate sau gestionate de catre sau cu implicarea Organizatorului, ci de catre terte parti, furnizori ai respectivelor produse, si ca atare Organizatorul nu are si nu poate avea nicio raspundere cu privire la acestea.
Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la incapacitatea unor Participanti la Concurs de a trimite SMS-ul necesar inscrierii la Concurs.
Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate. Organizatorul nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre Participanti. Premiile se vor acorda numai acelor Participanti ale caror date/documente sunt trimise in cadrul Concursului, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile Participantilor la Concurs privind functionarea defectuoasa si/sau nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila, ori a retelelor de Internet care le permit participarea la Concurs. Totodata, Organizatorul nu va fi raspunzator pentru eventuale disfunctionalitati aparute in derularea Concursului, in general, ca urmare a actiunilor unor terti, cum ar fi dar fara a se limita la: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.
Organizatorul si nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.
Pentru ducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati, la libera sa alegere.
Prin participarea la acest Concurs, Participantii declara si garanteaza faptul ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor instructiunilor Organizatorului precum si tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.
Pentru a putea benefici de premiu, Participantii si persoanele ale caror numar de telefon au fost transmise de Participanti prin SMS trebuie sa indeplineasca conditiile pentru a putea calatori in destinatia in legatura cu care a castigat premiul.
Art. 11. Litigii
Eventualele litigii aparute între Organizator, pe de o parte, si Participantii la Concurs, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila. In caz contrar, se vor solutiona de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.
Art. 12 Incetarea Concursului
Concursul poate inceta in urmatoarele situatii:
- implinirea termenului pentru care a fost anuntat Concursul;
- aparitia unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul;
- decizia unilaterala a Organizatorului de a inceta Concursul.
Tehnoredactat într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva Biroului Notarilor Publici Asociati Georgeta Popescu – Societate Profesională Notarială, şi 2 duplicate, din care 1 exemplar va rămâne în arhiva biroului notarial şi 1 exemplar a fost eliberat părţii.
Organizator
RCS & RDS S.A.
Serghei Bulgac
Director General


On Air
Acum
VANOTEK - Prayer (DJ Andi Remix Radio)
A fost
THE WEEKEND - Shameless (John Junior edit)
Noutăți
miami-gallery-2019-32-1600x1066
WhatsApp Image 2024-05-31 at 18.43.58
WhatsApp Image 2024-05-30 at 18.16.12

Partenerii noștri

DIGI SPORT
Ion Țiriac, lovitură în 2024: e din nou cel mai bogat român! Ce avere are

Ion Țiriac, lovitură în 2024: e din nou cel mai bogat...

FILM NOW
Ce crede Russell Crowe despre „Gladiator 2”: "E puțin inconfortabil". Mărturisirile neașteptate ale starului

Ce crede Russell Crowe despre „Gladiator 2”: "E puțin...

DIGI WORLD
Cel mai bun moment al zilei pentru a face sport pentru a scădea nivelul zahărului din sânge. E valabil mai ales pentru cei cu exces de greutate

Cel mai bun moment al zilei pentru a face sport pentru...

DIGI ANIMAL WORLD
Cum arată cu adevărat o furnică. Fotografia care a cucerit internetul: „E incredibil! Pare un monstru”

Cum arată cu adevărat o furnică. Fotografia care a...

DIGI LIFE
Schimbările climatice au cauzat, în medie, 26 de zile suplimentare de căldură extremă, în ultimul an. Cele mai afectate 5 țări

Schimbările climatice au cauzat, în medie, 26 de zile...

PE ROZ
Momentul când Halle Berry este ajutată de stilista să se dezbrace. Detaliul care a fost imediat observat de fani: „S-a văzut tot”

Momentul când Halle Berry este ajutată de stilista să...

Vizual comunicat_FilmNOW_Recomandările lunii mai

Film Now întâmpină vara cu povești neconvenționale...

Vizual Comunicat 1600x900-100

Peste 280 de #oameniDIGI s-au alăturat unui nou...