Hai cu Dance FM la SeaBreeze Skiathos, intre 16-23 septembrie

DANCE-FM-2023-SITE-BANNER-SLIDER_-1183x551-SEA-BREEZE

Booha Events impreuna cu Snow-Fest pun la cale o vacanta pe muzica buna pe una dintre cele mai faine insule din Grecia!
Intre 16 si 23 Septembrie mergem in Skiathos pentru cel mai bun mix de oameni frumosi, muzica buna si plaje superbe.
Hai asadar cu Dance FM in vacanta verii tale, la Seabreeze Skiathos 2023

In plus, din 3 iulie, asculti Dance FM si poti castiga aceasta aventura alaturi de cine vrei tu! Participă la concursul organizat pe pagina de Facebook Dance FM Romania!

***

Regulamentul concursului „DANCE ÎN GRECIA!”

Art. 1. Organizatorul. Regulamentul oficial al Concursului
Organizatorul concursului „DANCE ÎN GRECIA!” (denumit în cele ce urmează „Concursul”) este CAMPUS MEDIA TV S.R.L., cu sediul în Bucureşti Sectorul 5, Str. Doctor Staicovici, Nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, Etaj V, având Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO 24334385, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/13933/2008 reprezentată prin domnul Mihai Dinei, în calitate de Administrator, denumită în continuare „Organizator” sau „CAMPUS MEDIA TV”.
Prin organizarea acestui Concurs, CAMPUS MEDIA TV S.R.L. urmărește creșterea audienței și promovarea brand-ului Dance FM.
Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament. „Regulament” înseamnă toate și oricare dintre regulile Concursului, obligatorii pentru toți Participanții, în vigoare în orice moment pe parcursul desfășurării Concursului. Regulamentul va fi adus la cunoștința publicului conform legislației aplicabile din România, fiind disponibil gratuit, începând cu data de 03.07.2023, după cum se detaliază la art. 8 de mai jos, care reglementează „Publicarea Regulamentului Concursului”.
Organizatorul își rezervă dreptul să modifice, fără să solicite acordul Participanților și fără drept de compensare pentru aceștia, oricare dintre prevederile prezentului Regulament, cum ar fi, dar fără a se limita la: prevederile care reglementează modul de derulare a Concursului, teritoriul de desfășurare a Concursului, condițiile de participare la Concurs, data de început și data de sfârșit a Concursului (putând inclusiv să suspende sau să înceteze Concursul). Modificările de orice fel aduse prezentului Regulament urmează să intre în vigoare începând cu data afișării lor pe pagina de internet a Organizatorului, respectiv „www.dancefm.ro”.
Art. 2. Temeiul legal
Regulamentul Concursului este redactat în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață, republicată.
Art. 3. Durata Concursului. Teritoriul Concursului.
Concursul se desfășoară pe teritoriul României, în perioada 03 – 14 iulie 2023, de luni până vineri, în intervalul orar 07:00-16:00, pe pagina de Facebook a Dance FM România- https://www.facebook.com/dancefm895.
Art. 4. Condițiile de participare la Concurs
La Concurs pot să participe orice persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Concursului, respectiv la data de 03.07.2023;
au domiciliul pe teritoriul României sau sunt rezidenți pe teritoriul României;

nu sunt salariați și/sau colaboratori persoane fizice ai Grupului DIGI și nu sunt rude sau afini ale/ai persoanelor menționate anterior la prezenta lit.c), până la gradul IV inclusiv, în linie directă sau colaterală. Grupul DIGI înseamnă, în relație cu orice persoană, Campus Media TV S.R.L., RCS & RDS S.A., precum și orice altă persoană fizica sau juridică care controlează, în mod direct sau indirect, sau este controlată de, sau este sub control comun cu una dintre aceste societăți, după caz;
dețin un document de identitate valabil, respectiv buletin de identitate sau carte de identitate, care va trebui prezentat în scopul identificării, validării și al primirii premiilor dacă Participanții sunt declarați caștigători ai Concursului;
nu înregistrează restanțe la plata vreunei sume de bani în legătură cu serviciile de comunicații electronice sau de altă natură prestate de Organizator sau de către o altă societate din Grupul Digi, grup din care Organizatorul face parte;
participarea la Concurs implică prelucrarea de Organizator a datelor cu caracter personal, în condițiile prevăzute în Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte integrantă din prezentul Regulament.
nu au mai câștigat în cele 6 luni anterioare începerii Concursului vreun premiu la un concurs/campanie organizat(ă) de posturile de Radio PRO FM, Digi FM și Dance FM.

Totodată, Participanții iau la cunoștință că Organizatorul poate decide ca, în scopul predării premiilor reglementate la art. 6, alin. 6.1 de mai jos, să organizeze un eveniment public, fără să fie însă obligat la aceasta. Dispozițiile prezentului paragraf se aplică corespunzător și în ceea ce privește participarea câștigătorilor la acest eveniment. Prin participarea la Concurs, câștigătorii Concursului își dau acordul explicit cu privire la cele menționate în prezentul paragraf.
Înscrierea la Concurs are următoarele efecte (ca): (i) citirea, înțelegerea și acceptarea Regulamentului de către Participanți; (ii) obligativitatea respectării integrale a prevederilor prezentului Regulament și (iii) înțelegerea faptului că, în cazul nerespectării prevederilor prezentului Regulament, Participanții pot fi excluși din Concurs și orice premii acordate pot fi anulate. Cerințele menționate la subpct.(i)-(iii) reprezintă condiții esențiale pentru înscrierea la Concurs. Participanții au luat cunoștință și sunt de acord ca Organizatorul este îndreptățit să nu acorde premiul unui participant care nu îndeplinește condițiile de participare la Concurs, chiar dacă acesta a fost declarat câștigător de către Organizator.
Participanții au luat cunoștință și sunt de acord că Organizatorul este îndreptățit să nu acorde premiul unui participant care nu îndeplinește condițiile de participare la Concurs, chiar dacă acesta a fost declarat câștigător în cadrul unei postari pe pagina de Facebook a Dance FM România.
Art. 5. Mecanismul Concursului, desemnarea și anunțarea câștigătorilor Concursului
5.1. Mecanismul Concursului
Concursul se desfășoară pe durata și pe teritoriul menționate la art. 3 ”Durata Concursului. Teritoriul Concursului” de mai sus.
Concursul se adresează persoanelor care îndeplinesc toate condițiile cerute unui Participant, după cum se detaliază la art. 4 „Condițiile de participare la Concurs”.
Mecanismul de înscriere a participanților în Concursul organizat pe pagina de Facebook Dance FM România - https://www.facebook.com/dancefm895 include următorii pași:
În perioada 03 – 14 iulie 2023, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 07:00 – 16:00 are loc câte o sesiune de înscriere în concurs (în total 10 sesiuni de concurs) pe pagina de Facebook a Dance FM România.
Organizatorul concursului afișează câte o postare de concurs pe pagina de Facebook a Dance FM România, prin care este anunțat Concursul (mecanismul de înscriere, premiile puse în joc, data anunțării câștigătorilor, etc.).

După afișarea postării mai sus menționate, urmăritorii paginii de Facebook - Dance FM România se pot înscrie în Concurs până la ora 21:00 a zilei respective, printr-un comentariu la postarea de concurs și etichetarea (tag) unei persoane cu care ar dori să meargă în vacanță. Urmăritorii pagini de Facebook Dance FM România se pot înscrie în fiecare zi de concurs pentru a-și crește șansele de câștig.

Vor fi considerate comentarii valabile numai acelea care nu conțin un limbaj licențios, instigator, injurios și care nu contravin, în niciun fel, legii, ordinii publice sau bunelor moravuri, care nu incită la discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie (denumite în continuare „comentarii valabile”).

Dintre toți participanții care au lăsat comentarii valabile la postările de concurs și au etichetat (tag) o persoană cu care ar dori să meargă în vacanță, realizatorul de emisiuni Dance FM, Marius Onuc va extrage în data de 17 iulie 2023, doi participanți prin intermediul funcției random din aplicația internă Dance FM (numită în cele ce urmează „Funcția Random”) care pot fi declarați câștigători. Pe lângă primii doi participanți extrași, se vor mai extrage separat încă două rezerve, în cazul în care participanții inițial extrași nu pot fi contactați, nu răspund la telefon, refuză premiul, etc.. Pentru selecția și validarea unei rezerve se aplică aceleași condiții, mai sus menționate.

Cei doi participanți care sunt declarați câștigători vor fi premiați cu o invitație pentru două persoane la Sea Breeze, o experiență dance, cu petreceri pe barcă, pe plajă, la terase, ce se va desfășura pe insula Skiathos din Grecia, în perioada 16 - 23 septembrie 2023, iar numele câștigătorilor va fi afișat în data extragerii, până la ora 16:00, pe pagina de Facebook a Dance FM România -https://www.facebook.com/dancefm895.

Prin participarea la Concurs, Participanții declară că sunt de acord și că nu vor solicita, în nicio modalitate, niciun fel de reparare materială ori de orice altă natură și că nu vor formula plângeri/sesizări împotriva Organizatorului în cazul în care, dar fără a se limita la, sunt întâlnite situații în care: (i) există erori de conectare la rețea și/sau la serviciu; (ii) serviciul ce permite participarea la Concurs devine indisponibil sau se restrânge în teritoriul unde se desfășoară Concursul din cauze de forța majoră și/sau revizii tehnice neașteptate, (iii) altele asemenea.

5.2. Desemnarea Câștigătorilor Concursului
Desemnarea Câștigătorilor se face de către Organizator, în funcție de criteriile menționate la alin. 5.1 de mai sus.
Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de Facebook a Dance FM România.
Premiile oferite în cadrul concursului sunt indicate la art.6.1. de mai jos, iar câștigătorii acestora se desemnează conform celor menționate la alin. 5.1. Mecanismul Concursului.
Validarea Participanților desemnați câștigători se va face pe baza datelor personale menționate la art. 6 „Premiile”, alin. 6.2. „Acordarea premiilor” de mai jos, verificate prin consultarea actului de identitate și/sau a oricăror alte documente solicitate de Organizator.
5.3. Modalități tehnice de monitorizare a Concursului
Toate operațiunile de înscriere la Concurs se înregistrează într-o bază de date și vor fi puse, la cerere, la dispoziția autorităților competente în domeniu.
5.4. Fraudarea Concursului

Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a evita fraudarea Concursului. În cazul constatării unor situații de fraudare a Concursului, Organizatorul va proceda la descalificarea Participantului și la invalidarea premiului câștigat prin fraudă.
5.5. Alte cazuri de descalificare a Participanților
Pe lângă orice alte cazuri de descalificare prevăzute în Regulament, dacă se dovedește că informațiile furnizate de Participanți pe parcursul desfășurării Concursului nu sunt adevărate și/sau că Participanții încalcă oricare dintre condițiile de participare la Concurs sau dintre dispozițiile prezentului Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula premiul acordat și de a valida un alt câștigător în condițiile prezentului Regulament și, respectiv, să închidă Concursul ca urmare a imposibilității desemnării altor participanți câștigători, după caz.
Art. 6. Premiile. Predarea premiilor Concursului.
6.1. Premiile
În cadrul Concursului, Campus Media TV S.R.L. oferă cu sprijinul SFARA 1999 S.R.L. două premii, fiecare premiu constând într-o invitație pentru două persoane la Sea Breeze, o experiență dance, cu petreceri pe barcă, pe plajă, la terase, pe insula Skiathos din Grecia, în perioada 16 - 23 septembrie 2023.

Invitația pentru două persoane include:
biletele de avion charter tur-retur (bagaj 20 kg inclus), Cluj-Napoca/București/Timișoara/Sibiu/Iași – Skiathos;
Transferul în Skiathos tur / retur aeroport – vilă;
Cazarea pentru 7 nopți la vilă;
Asistență 24 / 24 H;
Acces pe baza brățării la petrecerile și evenimentele din cadrul Sea Breeze;
Reduceri pe baza brățării la party-uri, în baruri, restaurante și magazine partenere.

Invitația nu include: asigurarea de călătorie, taxa de stațiune, care este de 0,5 Euro/cameră/noapte/persoană și costul aferent aparatului de aer condiționat care este de aproximativ 8 - 10 euro / zi.

Valoarea unei invitații pentru două persoane oferite ca premiu este de 1.480 Euro (TVA inclus).

Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul concursului este de 2.960 Euro (TVA inclus).

Valorile premiilor sunt exprimate în Euro și sunt calculate la un curs de 5 lei/1Euro (pentru determinarea și virarea impozitului aferent premiilor).

Câștigătorii nu pot solicita contravaloarea în bani și/sau în servicii și/sau alte bunuri a premiilor și nici nu pot cere modificarea parametrilor/caracteristicilor/opțiunilor premiilor.

6.2. Acordarea Premiilor
SFARA 1999 S.R.L. este responsabil cu trimiterea premiilor către câștigători. Premiile pot fi transferate până la 5 (cinci) săptămâni de la declararea câștigătorilor.
Validarea și ridicarea oricărui premiu se pot face numai în baza datelor personale comunicate de căștigători Organizatorului în ziua când sunt desemnați câștigători și contactați de Organizator, prin oricare dintre următoarele mijloace de comunicare: fax, posta electronica (e-mail fără semnătura digitală autorizată).
Datele personale prelucrate în cadrul concursului, pentru premiile a căror valoare depașește 600 lei sunt următoarele:
Pentru câștigători: nume, prenume, user Facebook, voce, serie, număr carte de identitate, domiciliu, CNP, număr de telefon, adresa, e-mail, semnătura,
Pentru persoanele etichetate de câștigători: nume, prenume, user Facebook și număr de telefon.

Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care duc la imposibilitatea transferului în condiții normale a premiilor către aceștia.
Organizatorului nu îi incumbă nicio obligație cu privire la suportarea oricăror costuri care nu sunt asumate în mod expres prin prezentul Regulament.

Art. 7. Protecția datelor personale
Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevăzute în Nota de informare si Anexa privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care fac parte integrantă din prezentul Regulament.
Mențiuni speciale ce privesc acordul câștigătorilor concursului și ale însoțitorilor acestora, aceste mențiuni vizează procesarea datelor cu caracter personal și acordul implicit al acestora:
- deplasarea în locația care găzduiește evenimentul Sea Breeze implică o serie de acțiuni de marketing pentru promovarea DANCE FM respectiv, câștigătorii premiilor și însoțitorii acestora iau la cunoștință faptul că, odată intrați în posesia acestor premii sunt de acord să participe la toate aceste acțiuni de marketing ce constau în: poze sau filmări ce vor fi folosite zilnic pe platformele online ale brandului DANCE FM ce aparține Organizatorului. Platformele online ale organizatorului sunt: website-ul dancefm.ro, paginile de facebook, instagram, tiktok și youtube ale DANCE FM.
- orice altă acțiune de marketing din locația care găzduiește Sea Breeze și care nu este explicit menționată în cadrul prezentului regulament este considerată acțiune de marketing spontană care este direct influențată de evenimentele desfășurate în locația respectivă și este acoperită de prezentul Regulament.

Art. 8. Publicarea Regulamentului Concursului
Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe pagina www.dancefm.ro, la secțiunea dedicată Concursului.
Participanții nu vor fi obligați la plata vreunor sume către Organizator în legătură cu Concursul sau la suportarea altor costuri decât cele inerente serviciilor de telefonie, de Internet sau altor servicii contractate de aceștia care le permit să participe la Concurs și să acceseze paginile de internet relevante pentru detalii privind Concursul sau în legatură cu Concursul, servicii poștale sau tarife normale de telefon în legatură cu Concursul, fără a aduce atingere altor prevederi ale Regulamentului.
Pe perioada de desfășurare a Concursului, Participanții pot suna la linia de telefon dedicată Concursului: 031 400 2929 (condiții de tarifare conform politicii fiecărui operator de telefonie) pentru a afla mai multe amănunte în legătură cu Concursul (regulament de participare, premii, modalitate de acordare a premiilor, precum și pentru sugestii sau eventuale reclamații). Programul de funcționare a liniei telefonice este de luni până vineri între orele 07:00 - 18:00.
Orice modificare a prezentului Regulament va fi facută publică pe pagina de internet a Organizatorului, respectiv www.dancefm.ro sau pe pagina de Facebook Dance FM România.
Art. 9. Taxe și impozite
Conform legislației fiscale aplicabile, Campus Media TV S.R.L. are obligația de a calcula și vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform reglementărilor fiscale în vigoare aplicabile în România. La data redactării prezentului Regulament, valoarea impozitului reprezintă 10% din valoarea netă a premiului, ce se calculează ca diferență dintre valoarea brută a premiului și suma reprezentând venitul neimpozabil (600 lei).

Orice alte obligații de natură fiscală și/sau de orice altă natură, în legătură cu premiile acordate în Concurs, cad și rămân în sarcina exclusivă a câștigătorilor premiilor.
Art. 10. Responsabilitate
Organizatorul nu își asumă și nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale oricăror instituții în ceea ce privește premiile câștigate de către Participanți.

Organizatorul nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de proprietatea premiilor după acordarea acestora.

Organizatorul nu este răspunzător, nu își asumă și nu își va asuma nicio răspundere pentru calitatea premiilor acordate în cadrul Concursului. Prin participarea la acest Concurs, Participanții confirmă că înțeleg și își asumă faptul că, premiile acordate în cadrul Concursului nu sunt furnizate, operate sau gestionate de către sau cu implicarea Organizatorului, ci de către terțe părți, furnizori ai respectivelor servicii, în acest caz fiind vorba despre SFARA 1999 S.R.L., și ca atare Organizatorul nu are și nu poate avea nicio răspundere cu privire la acestea.

Organizatorul nu își asumă și nu își va asuma nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate.

Organizatorul nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către Participanți. Premiile se vor acorda numai acelor Participanți ale căror date/documente sunt trimise în cadrul Concursului, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul nu își asumă și nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile Participanților la Concurs privind funcționarea defectuoasă și/sau nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă, ori a rețelelor de Internet care le permit participarea la Concurs. Totodata, Organizatorul nu va fi răspunzător pentru eventuale disfuncționalități apărute în derularea Concursului, în general, ca urmare a acțiunilor unor terți, cum ar fi dar fără a se limita la: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, cablu TV sau alții asemenea.

Organizatorul nu are obligația de a purta corespondența privitoare la solicitările necâștigătoare.
Pentru ducerea la buna îndeplinire a obligațiilor Organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau împuternici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalități, la libera sa alegere.

Prin participarea la acest Concurs, Participanții declară și garantează faptul că sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor instrucțiunilor Organizatorului precum și tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației aplicabile.

Suplimentar, Participanții declară și garantează că sunt singurii răspunzători pentru respectarea regulilor și termenelor de participare și de acces la Sea Breeze 2023.

Art. 11. Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte si Participanții la Concurs, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar, se vor soluționa de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

Art. 12 Încetarea Concursului
Concursul poate înceta în următoarele situații:
împlinirea termenului pentru care a fost anunțat Concursul;
apariția unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Concursul;
decizia unilaterală a Organizatorului de a înceta Concursul.

Organizator
CAMPUS MEDIA TV S.R.L.
Administrator
Mihai Dinei


On Air
Acum
CLAPTONE - Under the Moon (radio edit)
A fost
BRUCE SPRINGSTEEN - Streets of Philadelphia (Al Paaar Remix)
Noutăți
Screenshot 2024-04-03 at 15.42.10
pexels-photo-5764288
Screenshot 2024-04-03 at 15.42.10

Partenerii noștri

DIGI SPORT
Surpriză! A câștigat Roland Garros și Wimbledon, a fost numărul 1 mondial, iar acum și-a anunțat retragerea: ”Rămas-bun”

Surpriză! A câștigat Roland Garros și Wimbledon, a...

FILM NOW
"Arma secretă" cu ajutorul căreia Katie Holmes a reușit să divorțeze de Tom Cruise și să renunțe la afilierea cu Biserica Scientologică

"Arma secretă" cu ajutorul căreia Katie Holmes a...

DIGI WORLD
Adevărul despre plicurile de ceai pe care le folosește toată lumea. Ce au descoperit în ele oamenii de știință

Adevărul despre plicurile de ceai pe care le folosește...

DIGI ANIMAL WORLD
Cum arată cu adevărat o furnică. Fotografia care a cucerit internetul: „E incredibil! Pare un monstru”

Cum arată cu adevărat o furnică. Fotografia care a...

DIGI LIFE
Record absolut de turiști în Japonia, în luna martie. De unde au venit cei mai mulți străini

Record absolut de turiști în Japonia, în luna martie...

PE ROZ
O femeie și-a prins soțul cu amanta, într-o cameră de hotel: „Cum ai îndrăznit?” Imaginile în care îl confruntă sunt virale

O femeie și-a prins soțul cu amanta, într-o cameră de...

ART STIRE

DJ Marika se intoarce cu un nou hit din albumul sau de...

DANCE FM 2023 SITE BANNER SLIDER_ 1183x551 - 24_APP copy

Ascultă The Beat of România oricând și oriunde, prin...

Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. dancefm.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, prv_level
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Ad Manager google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi politica de confidenţialitate